El Consell Rector d'À Punt aprova els comptes del 2018 i crea un fons de reserva per si cal pagar futurs deutes

La Intervenció de la Generalitat valida les xifres presentades tant per la Corporació de Mitjans com per la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació
31 juliol 2019 14:22h
La Generalitat va aprovar per a l'any passat un pressupost total de 55 milions d'euros. / CVMC

VALÈNCIA. El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), reunit aquestes dimecres de matí al Centre de Producció de Programes de Burjassot, ha aprovat els comptes de la CVMC i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) corresponents a l'any 2018.

La Generalitat va aprovar per a l'any passat un pressupost total de 55 milions d'euros per a la CVMC i la SAMC. Ara, els informes d'auditoria de la Intervenció General indiquen que els comptes tant de la CVMC com de la SAMC "expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de l'entitat".

Els comptes anuals de la SAMC, una vegada aprovats pel Consell Rector, es dipositaran al Registre Mercantil, segons marca la Llei de Societats de Capital. 

D'altra banda, el Consell Rector ha aprovat també la constitució d'un fons de reserva equivalent al 10% del pressupost total de la CVMC i la SAMC, és a dir, per un import màxim de 5,5 milions d'euros. La constitució d'un fons de reserva està prevista a la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat.

next