El Consell Rector aprova la gestió d'Empar Marco en À Punt

L'òrgan de direcció dels mitjans públics valora amb 59 punts sobre 100 el treball de la directora general i considera la puntuació per "davall de les expectatives"
17 juliol 2019 21:55h
La directora general d'À Punt, Empar Marco, junt amb bona part de l'equip directiu de la cadena el dia de presentació de la programació el juny del 2018. / DANIEL GARCÍA-SALA

VALÈNCIA. La directora general d'À Punt, Empar Marco, ha passat l'examen. El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha finalitzat aquest dimecres l'informe d'avaluació de l'estament directiu dels mitjans públics amb un resultat positiu per a Marco. D'acord amb el barem acordat pel Consell Rector, Empar Marco ha assolit els objectius, i, per tant, la seua gestió al capdavant de l'ens públic queda aprovada, tot i que per als consellers "els resultats estan per davall de les expectatives".

En una reunió que ha durat al voltant de quatre hores, el Consell Rector ha abordat les diferents parts de l'informe d'avaluació de la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, que és l'empresa pública que dirigeix Marco. Atenent als informes d'una consultoria de recursos humans, l'informe de gestió redactat per Marco, una enquesta de clima laboral realitzada entre el personal d'À Punt i les informacions que s'han tractat durant els centenars de reunions celebrades pel Consell Rector entre el 2017 i el 2018, els membres que conformen l'òrgan de control dels mitjans públics han decidit avaluar amb un 59% el grau de compliment dels objectius que pertanyen a la directora general.

En un comunicat, el Consell Rector assenyala que la puntuació aconseguida "indica que s'han complit els objectius" però també "que hi ha mancances en alguns aspectes". L'òrgan que presideix Enrique Soriano havia acordat no sols dictaminar si Marco aprovava com a gestora d'À Punt sinó que també se li posaria nota. En aquest sentit, l'acord del Consell Rector era que si en l'avaluació no s'arribava a un 50%, significava que no es complien els objectius; entre el 51 i el 80% els resultats estarien per davall de les expectatives; entre el 81% i el 90% dins de les expectatives, i del 91% al 100% se superen les expectatives.

L'aprovat en l'auditoria –que correspon a la gestió dels anys 2017 i 2018– suposa, sense dubtes, un baló d'oxigen per a Empar Marco. Si no l'haguera superat, el Consell Rector hauria comptat amb elements objectius per a haver propiciat la seua destitució. Després de mesos en què Marco ha estat molt qüestionada, amb un Consell Rector que ha arribat a insinuar que podia retirar-li la confiança –fa temps que el trencament entre Marco i els consellers és un fet–, el resultat de l'avaluació fa pensar que l'actual directora general podrà acabar el seu primer mandat, que expira al març.

La passada setmana el Consell Rector va aprovar la programació de la nova temporada, després de quinze dies de bloqueig de la graella de setembre que va incrementar les suspicàcies sobre la continuïtat de Marco al capdavant d'À Punt.

Fortaleses i febleses

En la reunió d'aquest dimecres s'ha acordat també que cada any s'avalue el treball de la Direcció General. Pel que fa a la de Marco, el Consell Rector destaca de les competències i aptituds de la directora general com a punts forts "la presa de decisions, el dinamisme mental, la proactivitat i la iniciativa"; però recalca també els aspectes a millorar, que són "la planificació, la capacitat organitzativa, el treball en equip i l'assertivitat".

El Consell Rector justifica l'examen públic a què ha sotmés Marco tot recordant que el Decret Llei 1/2011 de 30 de setembre, de la Generalitat, disposa que tot el personal que ocupe llocs de caràcter directiu en empreses públiques "estarà subjecte a avaluació, d'acord amb els criteris d'eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seua gestió, mesures d'austeritat i reducció de costs i control de la despesa pública". Si bé són certes les mesures de control que estableix el decret esmentat pel Consell Rector, no hi ha exemples a l'Administració de la Generalitat comparables amb la publicitat que s'ha donat a l'avaluació de la direcció d'À Punt.

L'avaluació, explica la CVMC, s'ha fet prenent com a referència les obligacions del contracte programa i dels Pressuposts de la Generalitat. El resultat assenyala com a punts forts "l'ús i la difusió del valencià; la promoció de la indústria audiovisual; l'habilitació i l'adaptació de l'edifici del Centre de Programes; l'inici de les emissions de la televisió, i la promoció del pluralisme, la diversitat o la cohesió social". Per contra, afirma que els aspectes en els quals cal avançar són la "col·laboració amb la xarxa de TDT locals i comarcals, ja que només s'ha desenvolupat en casos molt puntuals; la millora en la promoció de la transició a l'economia digital, i la creació de continguts transmèdia adaptats a les noves pautes de consum".

L'últim aspecte de l'avaluació ha sigut el relatiu al compliment de les funcions de la Direcció General, que delimita l'article 23 de la Llei de creació de la Corporació. "En aquest apartat s'han executat dins de les expectatives les decisions de contractació acordades pel Consell Rector, sens perjuí de la seua capacitació de contractació de les despeses ordinàries i d'allò que s'estableix en la normativa del règim econòmic financer del sector públic empresarial valencià. I, finalment, cal millorar en la direcció de personal i dels serveis, sota les directrius bàsiques establides pel Consell Rector", conclou el comunicat.

next