La Conselleria d'Obres Públiques vol "clarificar" la LOTUP per a reduir els tràmits burocràtics

La Generalitat proposa modificacions que faciliten la comprensió de la norma
30 juliol 2019 17:54h
Les modificacions preveuen la "clarificació de competències" amb la finalitat de millorar la seguretat jurídica dels documents de planificació urbana. / Imatge d'arxiu

VALÈNCIA. La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha proposat la "clarificació" de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) amb la finalitat de "reforçar la seguretat dels procediments administratius". Així, plantegen la "simplificació de determinats tràmits per a reduir els procediments burocràtics i agilitar la implantació d'activitats econòmiques sota els criteris de sostenibilitat en el món rural".

A més, segons ha assenyalat la Generalitat en un comunicat, la modificació introdueix "una sèrie de correccions tècniques perquè tant el personal tècnic de l'administració com la ciutadania en general puguen efectuar una millor interpretació de la norma".

La comprensió i correcta aplicació de la llei és un dels objectius de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Per això, en aquest punt, la modificació és l'avantsala de l'elaboració d'un text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge que "permeta una lectura més precisa i un major grau de certitud a l'hora de la presa de decisions per part dels diferents actors territorials".

També es preveu la "clarificació de competències" amb la finalitat de millorar la seguretat jurídica dels documents de planificació urbana –tant els plans generals estructurals com els d'ordenació detallada– i definir les intervencions dels òrgans ambientals de la Generalitat i dels ajuntaments en funció de les seues respectives competències.

Des de Conselleria han destacat el "reforç" que adquiriran les llicències municipals quan substituïsquen les Declaracions d'Interés Comunitari i s'exigisca l'emissió d'informe per part de tots els departaments sectorials amb impacte sobre el territori i el del Departament d'Ordenació del Territori i Paisatge per a donar cobertura a les garanties ambientals, territorials i de protecció de paisatge.

A això "cal sumar canvis en les exigències de llicència o declaració responsable en favor de la llicència per a les activitats de major repercussió ambiental i territorial".

next