El Constitucional admet el recurs del PP contra la llei valenciana de Serveis Socials

Els diputats populars consideren que la normativa que "blinda" els serveis socials aprovada per les Corts es va tramitar de manera irregular
7 juny 2019 17:27h
La nova norma de Serveis Socials Inclusius es va aprovar a les Corts el passat mes de gener. / DIARI LA VEU

VALÈNCIA. El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admés a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat interposat per més de 50 diputats del Partit Popular contra diversos articles, disposicions transitòries i apartats de la Llei Valenciana de Serveis Socials Inclusius, que busca blindar els drets socials com a "essencials" i d'"interés general".

En concret, els diputats del PP havien recorregut els articles 27.5, 30, 104.1b, 105.1, 106.2 i 3, 108, 109, 110, disposicions transitòries primera, quarta, apartats 4 i 5 i cinquena, apartats 2 i 3, de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la normativa, segons ha informat el TC.

El tribunal disposa que es done trasllat de la demanda i documents presentats al Congrés dels Diputats, al Senat, al govern espanyol, a la Generalitat i a les Corts perquè puguen personar-se i formular les al·legacions que consideren convenients.

Els recurrents consideren que la llei impugnada ha pogut vulnerar els articles 137, 141 i 142 de la Constitució Espanyola i els preceptes 66.1 i 3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com altres articles de la Llei de Bases del Règim Local. La sentència que es dicte en el seu moment serà redactada pel magistrat Cándido Conde-Pumpido.

El ple de les Corts va aprovar el mes de gener passat, amb els vots a favor de PSPV, Compromís, Podem, l'abstenció de Cs i el 'no' del PP, la Llei Valenciana de Serveis Socials, que busca blindar els drets socials com a "essencials" i d''"interés general". El PP va considerar que durant la tramitació de la normativa es van cometre "irregularitats", per la qual cosa van presentar un recurs davant la Mesa de les Corts, primer, i posteriorment davant el TC.

En concret, el text reconeix i garanteix l'accés al sistema públic valencià de serveis socials a totes les persones amb residència al País Valencià i que necessiten dels serveis, de manera que aquest s'adapte a les persones i no viceversa.

També incorpora el dret subjectiu d'accés al sistema de serveis socials, garantint crèdit pressupostari; delimita les formes de col·laboració entre les diferents entitats locals i la Generalitat, i crea l'Institut Valencià de Formació, Qualitat i Investigació en Serveis Socials per a promoure la qualitat en els serveis, prestacions i recursos humans de la xarxa pública.

next