Contacte

REDACCIÓ
Carrer Hospital, 2 - 7é pis - 4a porta.
46001 - València
963 382 028

redaccio@diarilaveu.com

PUBLICITAT
publicitat@diarilaveu.com
670 57 60 99 // 963 382 028

ADMINISTRACIÓ
administracio@diarilaveu.com
670 57 60 99

Edicions La Veu del País Valencià
Stat. Coop. V.

Adreça postal:
Carrer Pérez Cabello, 1 - 1er.
46270 Castelló de la Ribera
País Valencià