Cultura busca director per al Museu de Belles Arts de València

La Conselleria ha tret a concurs la plaça i una comissió d'experts de l'àmbit cultural i museístic analitzarà els projectes i efectuarà una proposta de la candidatura més idònia
20 juny 2019 12:49h
Els candidats hauran de presentar un projecte de direcció del museu per als pròxims cinc anys que definisca clarament les línies d'actuació, les metodologies i els objectius dins de la realitat pressupostària. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat el concurs per a cobrir pel sistema de lliure designació la plaça de la direcció del Museu de Belles Arts de València. D'aquesta manera es compleix amb el compromís adquirit pel Consell d'ocupar les direccions de les institucions culturals per mitjà d'un concurs i seguint el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana. 

La convocatòria està oberta als funcionaris de la Generalitat del grup A1-01 (tècnic de l'administració general), A1-18 (tècnic d'arquitectura) i A1-21 (tècnic d'administració cultural). A més s'ha ampliat a altres administracions públiques i a docents. 

Els candidats hauran de presentar un projecte de direcció del museu per als pròxims cinc anys que definisca clarament les línies d'actuació, les metodologies i els objectius dins de la realitat pressupostària. 

El projecte haurà d'incloure la contextualització del museu des del punt de vista històric i el seu entorn urbà; la contextualització de la col·lecció amb possibles línies de programació d'exposicions i activitats; la missió del museu; el model organitzatiu intern; l'estructura dels recursos humans; característiques de la col·lecció; equipaments i zonificació del museu; anàlisi i avaluació dels serveis; usos de les audiències; integració de la perspectiva de gènere, i captació de públics. 

Entre els mèrits que es tindran en consideració estan el coneixement dels períodes històrics i artístics que comprén el museu, així com la capacitat investigadora per a definir el programa d'exposicions i activitats. També es valoraran les llicenciatures en Història de l'Art i Humanitats; la capacitat de gestió d'equips i de liderar i motivar el col·lectiu humà que treballa al Museu, i el coneixement d'idiomes. Es pot trobar més informació al DOGV.

Comissió d'experts 

Una comissió d'experts analitzarà els projectes presentats i efectuarà una proposta de la candidatura que considere més idònia. La comissió estarà integrada per huit membres: dues persones de l'administració titular amb competències en matèria de cultura, i sis persones entre experts professionals de reconegut prestigi estatal i internacional en l'àmbit cultural i museístic i de la societat civil. 

Formaran part d'aquesta comissió Manuel Borja Villel, director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía; Leticia Ruiz, cap del Departament de Pintura Espanyola del Renaixement en el Museu del Prado; Nuria Enguita, directora de Bombas Gens; Yolanda Gil, professora del Departament d'Història de l'Art de la Univeritat de València; Rosalía Torrent, professora d'Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Jaume I de Castelló i directora del Museu d'Art Contemporani de Vilafamés, i Amparo Carbonell, acadèmica de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carlos i vocal del Consell Valencià de Cultura.

next