Cultura convoca ajudes per a comprar instruments i gravar discs per un valor de 935.000 euros

Les subvencions es presenten únicament per via telemàtica, adreçant-se a la web de l'Institut Valencià de Cultura
30 maig 2019 10:50h
El termini per a sol·licitar les ajudes és de vint dies a partir de la publicació de la convocatòria, aquest dijous, en el DOGV. / FSMCV

VALÈNCIA. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dijous, 30 de maig, les convocatòries d'ajudes de l'àrea de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura, que compten amb un pressupost total entre les tres modalitats de subvencions de 935.000 euros.

Es convoquen tres subvencions diferents: la destinada al foment d'activitats musicals, la d'adquisició d'instruments musicals per part de les societats musicals i l'orientada a la producció i edició discogràfica.

Les principals novetats de les ajudes són que només es poden presentar per via telemàtica per a facilitar tots els tràmits i que s'han preparat uns models específics per a la presentació de la documentació, de manera que es facilite al màxim el procediment als sol·licitants.

El termini de presentació de les sol·licituds per a les tres convocatòries serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria; per tant, finalitzarà el 27 de juny del 2019. Les sol·licituds poden presentar-se exclusivament per via telemàtica i les bases de la convocatòria i els formularis de sol·licitud i models normalitzats poden descarregar-se en la web de l'IVC.

Foment d'activitats musicals

L'ajuda al foment d'activitats musicals és la subvenció que compta amb més dotació pressupostària, amb 650.000 euros, i s'ha incrementat en 50.000 euros respecte a la convocatòria anterior.

Aquestes ajudes són per a l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical.

L'import total serà de 650.000 euros i es distribuirà entre les diferents modalitats. Per a l'organització i realització de festivals i projectes musicals de caràcter singular, en l'àmbit competencial de la Generalitat, es destinarà un màxim de 315.000 euros. Per a l'organització i realització de cursos de perfeccionament musical i de concursos es destinen un màxim de 135.000 euros. Per a la realització de gires fora del territori valencià i projectes de producció musical, en l'àmbit competencial de la Generalitat, es destinaran un màxim de 200.000 euros. El màxim d'ajuda obtinguda per cada projecte no podrà superar els 15.000 euros.

Adquisició i millora d'instruments musicals

Pel que fa a l'ajuda per a l'adquisició d'instruments musicals, la subvenció ascendeix als 215.000 euros en total i poden accedir-hi les societats musicals sense ànim de lucre adherides a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per tal de renovar els instruments musicals dels seus socis, amb ajudes que arriben al 50% de l'import. L'import màxim individual no podrà superar els 10.000 euros.

Ajudes a la producció discogràfica

Les ajudes a la producció discogràfica sumen un total de 70.000 euros i estan destinades als projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals de la música per a projectes de producció i edició que continguen obres de compositors valencians o interpretats per músics valencians. L'import màxim individual no podrà superar el 50% del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat.

next