Les Corts aborden aquesta setmana les discrepàncies de l'Estat sobre els pressuposts i la llei d'acompanyament 

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, compareix aquest dimarts davant la diputació permanent de la cambra a petició del grup popular
21 juliol 2019 16:42h
La compareixença de Soler es produeix a petició del grup parlamentari popular, que li demana a més "que explique els respectius acords de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat". / DANIEL GARCÍA-SALA

VALÈNCIA. La diputació permanent de les Corts es reunirà aquest dimarts, 23 de juliol, perquè el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, explique les discrepàncies mostrades pel govern espanyol a la llei de pressuposts de la Generalitat per al 2019 i a la coneguda com a llei d'acompanyament.

Les Corts es troben en període de vacances parlamentàries fins a l'1 de setembre. Per això, la compareixença del conseller es produirà davant l'òrgan que equival al ple quan no està obert el període de sessions, format per díhuit diputats més la mesa de la cambra.

La compareixença de Soler es produeix a petició del grup parlamentari popular, que li demana a més "que explique els respectius acords de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, com també que reta comptes del moment en què el Consell ha tingut coneixement dels dubtes de legalitat mostrats per part del Govern d'Espanya sobre les normes esmentades".

La comissió bilateral és el pas previ a la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat si en el termini de sis mesos no s'aconsegueix arribar a un acord entre les dues administracions que la integren.

En concret, en la llei de pressuposts les discrepàncies se centren en l'article 34 –règim retributiu del personal laboral– i les disposicions addicionals 11a –sobre pagament ajornat–, 26a –règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de les universitats públiques– i 37a –complement específic dels llocs de treball del cos de metges forenses adscrits als instituts de medicina legal i ciències forenses d'Alacant, Castelló i València–.

Respecte a la llei d'acompanyament, s'abordaran les discrepàncies entorn dels articles 40 –que aborda aspectes de la llei de coordinació de policies locals–, 69 –llei de caça– i 70 –llei de taxes–, així com la disposició addicional 5a–sobre el pla de salut bucodental i els complements específics d'odontòlegs–.

En ambdós casos, les comissions bilaterals es van obrir el passat 2 d'abril, segons recullen els acords que es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i al Butlletí Oficial de l'Estat el 24 d'abril.

next