Doctora, la valencianofòbia és il·legal

14 maig 2019 06:00h

El 28 d’agost del 2018 Adriana Paredes Ríos, ginecòloga del Servei d’Obstetrícia del Centre de Salut Joan Llorens de València, va emetre judicis de valor contraris al dret d’usar el valencià en la consulta per part d’una pacient. Després de sentir unes poques paraules, la doctora Paredes Ríos no va deixar finalitzar la frase a la pacient i li va dir: «Hable en castellano». La metgessa no va atendre normalment una persona, i això ja és censurable; però a més li va exigir parlar castellà, un fet que és il·legal, perquè l’Estatut d’Autonomia i l’Estatut del Consumidor garanteixen el dret de parlar valencià. La doctora Paredes encara va ser protagonista d’un altre cas semblant, a Torrent, on va negar el servei sanitari a una dona perquè parlava valencià.

Fa uns dies, el 2 de maig, hem conegut el cas de la doctora Lourdes López Álvarez, metgessa d’Urgències del Centre de Salut Campanar II de València. La pacient va dir en la consulta unes poques paraules en valencià: «Fa quatre dies que estic afònica». La metgessa va exigir a la pacient que li parlara castellà: «No entiendo el valenciano, así que si quiere que la ayude...». La doctora López es va negar a escoltar una breu expressió en valencià.

Davant dels casos esmentats, s’ha opinat que la via de solució per a evitar aquestes situacions és demanar la competència lingüística en valencià al personal del sector públic. Quan la Plataforma per la Llengua ha defensat aquestes víctimes hem recordat els drets d’usar el valencià que atorga l'Estatut d'Autonomia, la Llei d'ús i ensenyament del valencià i l'article 14 de la Constitució espanyola. Fins i tot l’article 54.11 de l’Estatut de l’Empleat Públic, que és una norma estatal, preveu que els funcionaris «garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio».

Però cal tenir present que els casos protagonitzats per les doctores Paredes i López no tenen res a veure amb el poc coneixement del valencià. Ací ens trobem amb una actitud prèvia, en contra de l’ús del valencià. En les dues situacions, l’exigència de no parlar valencià s’ha realitzat de forma automàtica, sense cap empatia cap a les pacients. Fa uns dies un metge em deia que els col·legues que treballen ací i diuen que no entenen el valencià no diuen la veritat. «Ningú no pot creure que unes doctores amb la formació intel·lectual de les senyores Paredes o López no entenen paraules com 'quatre dies'». La reacció irracional d’aquestes metgesses davant un missatge perfectament comprensible respon a un prejudici. Ací no estem parlant de desconeixement del valencià, parlem de fòbia ideològica, en concret de valencianofòbia.

«Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua» diu l’article sisé de l’Estatut d’autonomia valencià. Certament ací ens trobem amb uns casos de discriminació ideològica en la sanitat pública. I això és tan greu com no voler atendre algú perquè és negre, gai, musulmà o comunista. Tothom sap que treballar al sector sanitari implica donar importància a l’ètica.

La manca d’empatia cap a una pacient que està malalta o patint, la vivència dels prejudicis són inacceptables sempre, i especialment en la sanitat. Eixes actituds poden arribar a incapacitar una persona per treballar al servei sanitari. Hi ha un Codi internacional d'ètica mèdica, aprovat el 1949 a Londres i actualitzat el 2006. També existeix la Declaració de Ginebra, aprovada per l'Associació Mèdica Mundial el 1948 i actualitzada el 2005. Es tracta dels compromisos de la professió sanitària de no permetre que consideracions ideològiques s'interposen en els deures d'atendre la gent.

Des de Plataforma per la Llengua demanem a la professió mèdica que els casos de discriminació deixen de produir-se al País Valencià.  Davant la nostra denúncia, el Centre de Salut Joan Llorens de València va reaccionar amb la creació d’un protocol d’atenció en valencià. Va ser un signe de voler iniciar un camí de normalitat.

Manuel Carceller, portaveu de la Plataforma per la Llengua País Valencià.

next