El DOGV publica l'estructura del nou govern amb 12 conselleries i detalla les seues competències

Les conselleries canvien de nom i modifiquen les seues atribucions respecte a la passada legislatura
17 juny 2019 10:50h
Els consellers prometen el càrrec al palau de la Generalitat. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dilluns el decret del president de la Generalitat, Ximo Puig, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries que integraran el seu nou govern, que han quedat fixades en dotze carteres, i detalla, així mateix, les atribucions de cadascuna de les carteres.

El decret assenyala que per a desenvolupar el programa polític del Consell, d'una "manera eficaç" i amb una utilització "el més eficient possible" dels mitjans humans i materials de l'Administració del Consell, es considera "adequat" establir una estructura amb dotze departaments, inclosa la Presidència de la Generalitat.

D'aquesta manera, el nou Consell s'estructura en dotze departaments, començant pe la Presidència de la Generalitat i dues vicepresidències: la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Així mateix, la resta de departaments són la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic; la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública; la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

A Presidència de la Generalitat s'assignen les competències en matèria d'assessorament al president i impuls de l'acció interdepartamental del Consell; relacions amb la Unió Europea, l'Estat i altres autonomies; comunicació institucional de la Generalitat; promoció institucional; patrimoni cultural; turisme; Administració local i mitjans de comunicació social, i les competències en matèria de relacions amb les Corts, publicacions, representació i defensa en judici i assessorament en dret a la Generalitat.

Per part seua, Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives comptarà amb l'Oficina de Suport a la Portaveu i l'Oficina del Secretariat del Consell, que coordinarà l'acció del Consell. A més, s'assignen a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives les competències en matèria de polítiques de prestació social; serveis socials; dependència; persones amb diversitat funcional; famílies; infància i adolescència; adopcions; joventut; dona; persones migrants, i voluntariat social.

Per part seua, a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s'assignen les competències en matèria d'habitatge, i de regeneració urbana i sostenibilitat energètica habitacional.

A la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic s'assignen les competències en matèria d'hisenda, model econòmic i finançament; sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i consorcis no sanitaris adscrits a la Generalitat; patrimoni, projectes i fons europeus, i tecnologies de la informació i la comunicació de l'Administració.

Per part seua, a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública s'assignen les competències en matèria de justícia; reformes democràtiques; gestió de les competències en matèria de consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat; les competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita al País Valencià, extinció d'incendis i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència, i, així mateix, les competències en matèria de funció pública.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport tindrà competències en matèria d'educació; formació professional reglada; cultura i promoció cultural; política lingüística, i esport.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tindrà competències en matèria de sanitat, salut pública, farmàcia, avaluació, investigació, qualitat i atenció al pacient.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball tindrà les competències en matèria d'economia sostenible; foment de l'ocupació i de l'economia social; formació professional, ocupacional i contínua; intermediació en el mercat laboral; indústria; energia; sectors productius; comerç interior i exterior; fires sectorials i activitats promocionals; artesania, i consum.

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica s'encarregarà de la matèria d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, desenvolupament rural, política agrària comuna, medi ambient, recursos hídrics, canvi climàtic i prevenció d'incendis.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat tindrà les competències en matèria de vertebració del territori, paisatge, transports, ports, aeroports i obres públiques.

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital tindrà competències en matèria d'universitats, ciència, investigació i innovació tecnològica.

I, finalment, a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica li corresponen les competències en matèria de participació ciutadana, transparència, responsabilitat social, foment de l'autogovern i cooperació al desenvolupament.

D'aquesta manera, queden suprimits els següents departaments del Consell: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques; Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural; Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

next