La calor només és un dels motius

9 setembre 2014 01:00h
Acostuma a passar que la sensibilització immediata sobre un tema en concret oculta coses igual o més importants sobre el mateix tema. Aquesta setmana passada vam poder comprovar com tothom denunciava la calor com al factor fonamental pel qual el precipitat inici de curs és un error i, com no podria ser d’altra forma, van quedar sense esmenar temes cabdals com la programació que han de preparar els docents, la no cobertura de baixes, l’organització del centre, el currículum de l’assignatura de Cultura Valenciana...

És rotundament cert que la llei diu que no es poden fer classes a una temperatura major a 27 graus centígrads, com també ho és que és impossible aconseguir el rendiment adequat mentre la comunitat educativa pateix un infern per les elevades temperatures i segur que també és cert que amb eixa calor els alumnes poden patir, fins i tot, problemes de salut. Totalment d’acord. Ara bé, deixant de banda la raó natural i evident, no podem evitar pensar que la precipitació absoluta amb què la Conselleria d’Educació ha fet mamprendre el curs 2014/15, per la reverència i submissió malaltissa que ret contínuament al Govern espanyol, comportarà altres problemes propis del caos a què estan sotmetent el sistema educatiu valencià, i que s’accentuaran al llarg de  tot el curs. Perquè evidentment no pot garantir l’èxit acadèmic una programació del curs feta a corre-cuita, sense conèixer el perfil de l’alumnat ni poder coordinar-se amb la resta d’àrees o departaments; no es pot tindre un centre organitzat si no hi ha temps material per a reunir el claustre, en molts llocs amb moltes cares noves, i preparar la línia a seguir durant el curs; o no es pot treballar amb mancança de professorat... perquè tot açò condueix irremeiablement a la improvisació, i això, en educació, està condemnat a fracassar.

Hem de ser molt conscients que l’educació s’ha de tractar des de la sensibilitat més absoluta, perquè estem parlant de la formació intel·lectual i emocional dels nostres xiquets i del futur dels qui vetllaran pel País Valencià en pocs anys. Com en totes les coses, el que s’ha de fer és escoltar els qui en saben, qui viu el dia a dia, aprendre’n i fer el possible perquè el seu coneixement es pose en pràctica. Ja sabem que no podem esperar res del Govern manipulador del PP valencià ni de la infame consellera Català, perquè s’ha fixat com a objectiu destruir l’educació pública i mai defallirà. Tanmateix, no podem posar-los les coses tan fàcils, ja que la resposta de la consellera, sense dubte feta amb prepotència i demostrant un cop més la seua incompetència i irresponsabilitat política i la dels membres del Consell a l’apel·lar a la baixada de temperatures com a solució en mans de la natura,  és ben certa, ja que continuarà fent calor al setembre, i potser més. Hem d’aprendre (ens incloem) a no cegar-nos per l’efecte del focus mediàtic i immediat i veure més enllà del que volen que observem, ja que quan està el PP valencià pel mig, sempre hi ha una intenció amagada i perversa darrere i, com sempre, de conseqüències nefastes per a la societat valenciana.

 

 
next