Educació convoca les proves d'accés a cicles formatius d'FP per al 2019

L'estructura de les proves acadèmiques es modifica perquè no es realitzen totes en la mateixa jornada
7 març 2019 11:23h
Els exàmens d'accés tant a grau mitjà com a grau superior seran els dies 11 i 12 de juny. / EUROPAPRESS

VALÈNCIA. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat aquest dijous al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional (FP) de grau mitjà i superior per al 2019, segons ha informat la Generalitat.

Com a principal novetat, es modifica l'estructura de les proves acadèmiques, amb la finalitat que no es realitzen totes en la mateixa jornada. D'aquesta manera, els exercicis es realitzaran distribuïts en dos dies diferents i consecutius, tant per a grau mitjà com per a grau superior, de manera que se segueix la recomanació del Síndic de Greuges de data 30 d'agost del 2018.

En concret, els exàmens d'accés tant a grau mitjà com a grau superior seran els dies 11 i 12 de juny i se celebraran en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius.

L'objectiu d'aquestes proves és possibilitar que aquelles persones que no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe a cicles formatius puguen cursar aquests estudis i complementar així la seua formació. A més, la certificació que acredita haver superat les proves d'accés té validesa en tot el territori estatal.

E el procediment d'admissió es reservarà un mínim d'un 20% de les places vacants per a aquests alumnes, que podrà ampliar-se en cas que les sol·licituds de l'alumnat que concórrega per altres vies d'accés siga insuficient per a cobrir l'oferta.

Quant al període d'inscripció en les proves, s'obrirà el 23 d'abril i romandrà obert fins al 10 de maig. L'únic requisit per a poder presentar-se a les proves d'accés a grau mitjà serà tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2019, i per al grau superior, tindre 19 anys o complir-los durant el 2019.

Així mateix, els qui acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic d'FP podran presentar-se a les proves d'accés de cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, i únicament es tindrà en compte el resultat a l'efecte d'admissió a cicles formatius de grau superior quan opten a participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova i altres vies d'accés.

El llistat provisional de l'alumnat admés per a realitzar les proves es publicarà el 21 de maig i, després del període de reclamació, el llistat definitiu d'admesos i exclosos es publicarà el 28 de maig.

Quant a la publicació del resultat de les proves, el llistat provisional de les qualificacions de tots dos graus es publicarà el 20 de juny i les reclamacions podran presentar-se del 21 al 25 de juny. Finalment, la publicació de les llistes definitives de les qualificacions i el lliurament dels certificats de les proves de grau mitjà i superior serà el dia 1 de juliol.

Desenvolupament de les proves

Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà realitzaran una prova comuna per a tots ells, que constarà de tres parts: Lingüística (Llengua i Literatura Castellana o Valenciana i Llengua Estrangera Anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història), i Científic-Matemàtic-Tècnic (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la Informació i Competència Digital).

D'altra banda, la prova d'accés al grau superior constarà de dues parts: la comuna i l'específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana), Llengua Estrangera (Anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital.

Quant a la part específica, constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries de Batxillerat en funció de l'opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu.

La direcció dels centres docents on es realitzen les proves designarà el professorat dels diferents departaments didàctics o d'orientació que hauran d'informar les persones interessades sobre el calendari, l'estructura, els continguts, els criteris d'avaluació i la possibilitat d'exempció de les proves.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next