Educació publica les dates de les Proves d'Accés a la Universitat

Hi haurà una convocatòria ordinària al juny i una altra d'extraordinària al juliol
4 març 2019 10:27h
L'estructura de les PAU continua sent de dues fases: una primera de caràcter obligatori i una segona part denominada fase voluntària. / DIARI LA VEU

VALÈNCIA. Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del curs 2018-2019 per a l'alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional (FP), tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny o tècnic esportiu superior es faran els dies 4, 5 i 6 de juny, en convocatòria ordinària, i els dies 2, 3 i 4 de juliol, en convocatòria extraordinària.

Així ha sigut acordat per la Comissió Gestora de les Proves d'Accés i Preinscripció a les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, de la qual formen part tant la Conselleria d'Educació com les universitats públiques valencianes. L'acord s'ha publicat aquest dilluns, 4 de març, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La inscripció dels estudiants en les proves ordinàries es farà del 24 al 30 de maig i, en el cas de les proves extraordinàries, del 25 al 27 de juny. Les notes es lliuraran a partir de les 14 hores del 14 de juny i, en el cas de les notes de les proves extraordinàries, el lliurament de les qualificacions es realitzarà a partir de les 17 hores del 10 de juliol.

En la convocatòria ordinària, el termini de sol·licitud de reclamacions o segones correccions serà de17 al 19 de juny i el de reclamacions de les segones correccions, del 25 al 27 de juny, excepte a Alacant, on serà del 26 al 28. Quant al termini de reclamacions o segones correccions de la convocatòria extraordinària, serà els dies 12, 15 i 16 de juliol, i el de reclamacions de les segones correccions, els dies 19, 22 i 23 de juliol.

Pel que fa a la resolució de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció a les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, recorda el procediment d'accés i l'admissió als estudis universitaris de grau de les universitats públiques valencianes en el curs 2019-20, conforme a la normativa estatal referida a la prova d'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la universitat.

En aquest sentit, cal recordar que aquestes proves al País Valencià segueixen denominant-se Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i la seua estructura continua sent de dues fases: una primera de caràcter obligatori i una segona part denominada fase voluntària.

La primera fase obligatòria segueix constant de cinc exercicis. En concret, es tracta de l'assignatura de lliure configuració autonòmica, és a dir, Valencià, i de les assignatures troncals generals de segon de Batxillerat que haja cursat l'alumne, és a dir, Castellà, Història d'Espanya, Idioma Estranger i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II).

La nota d'accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S'entendrà que es reuneixen els requisits d'accés quan el resultat d'aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

L'estudiant es podrà presentar a la fase voluntària per a augmentar la seua qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts. Així, es podrà examinar d'un màxim de 4 assignatures, cursades o no cursades, que ha de triar entre les assignatures troncals d'opció, les troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat diferents de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de Batxillerat de la qual s'examina en la fase obligatòria o també els idiomes estrangers diferents del qual '’examina en la fase obligatòria.

Perquè la qualificació d'una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació en l'admissió, haurà de ser igual o superior a 5, tant si és de la fase voluntària com si és la troncal general de modalitat de Batxillerat de la fase obligatòria.

Horaris de les proves

En concret, els horaris de les proves que es faran al juny i juliol de 2019 s'estableixen de la manera següent: dimarts 4 de juny i dimarts 2 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes faran de 9.30 a 11.00 hores l'examen d'Història d'Espanya i d'11.45 a 13.15 hores, la prova de Valencià: Llengua i Literatura II; de 15.30 a 17.00 hores, la prova de Matemàtiques II o Llatí II, i de 17.45 a 19.15 hores, l'examen de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II o Fonaments de l'Art II.

Quant a la segona jornada, que tindrà lloc dimecres 5 de juny, i dimecres 3 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes s'examinaran de Castellà entre les 9.30 i les 11.00 hores; de Biologia o Geologia, entre les 11.45 i les 13.15 hores; de Química o Història de l'Art, entre les 15.30 i les 17 hores; i d'Arts Escèniques II, Grec II o Geologia, entre les 17.45 i les 19.15 hores.

Finalment, en la tercera jornada, que serà dijous 6 de juny, o dijous 4 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, l'alumnat farà les proves de Dibuix Tècnic II, Economia de l'Empresa o Disseny, entre les 9.30 i les 11.00; Anglés, entre les 11.45 i les 13.15 hores; Física, Història de la Filosofia o Cultura Audiovisual II, entre les 15.30 i les 17 hores, i Alemany, Francés o Italià entre les 17.45 i les 19.15 hores.

next