El Consell sanciona l'exintendent del Palau de les Arts per incomplir amb Transparència

Davide Livermore es va retardar a presentar la documentació que li va requerir l'Administració després del seu cessament al 2017
5 abril 2019 16:44h
Junt amb Livermore, hi ha altres cinc exalts càrrecs de la Generalitat que no han complit amb les normes que regulen el sistema d'incompatibilitats. / EFE-ARXIU

VALÈNCIA. L'exintendent del Palau de les Arts Davide Livermore és l'únic alt càrrec del Consell que ha sigut sancionat de forma lleu –una amonestació– per no haver complit a temps amb els preceptes marcats per l'Oficina de Control de Conflicte d'Interessos, adscrita a la Conselleria de Transparència.

Aquesta sanció és simplement una prevenció per haver-se retardat en la presentació de la documentació que se li va requerir després del seu cessament, al desembre del 2017, relativa a la seua declaració d'activitats i béns, drets i obligacions patrimonials, segons ha informat aquest divendres la Generalitat.

A més de Livermore, altres cinc exalts càrrecs del Consell no han complit amb les normes que regulen el sistema d'incompatibilitats, en quatre casos per manques en la documentació presentada, com ara la còpia de les declaracions tributàries de la renda, patrimoni i societats.

El cinqué cas és el d'un directiu d'una mercantil que el 2018 va passar a formar part del sector públic instrumental de la Generalitat, de tal manera que ara està obligat i no ha presentat tota la documentació.

Segons l'informe anual del 2018 realitzat per l'Oficina de Control de Conflicte d'Interessos Conselleria de Transparència, el 97,7% dels alts càrrecs ha complit amb el sistema d'incompatibilitats.

El citat informe posa de manifest que les persones obligades a presentar les declaracions d'activitats i béns, drets i obligacions patrimonials durant el 2018 van ser 216, de les quals 169 eren alts càrrecs en actiu i 47 alts càrrecs cessats.

L'informe dona compte que en 187 casos s'han dictat resolucions reconeixent la compatibilitat de l'activitat pública amb altres activitats i cap en sentit contrari. Actualment, hi ha 29 sol·licituds en tramitació.

L'Oficina de Control de Conflicte d'Interessos dona compliment a l'obligació recollida en la Llei 8/2016 d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de persones amb càrrecs públics no electes i el Decret 65/2018 que la desenvolupa, d'elevar anualment al Consell un informe, que serà remés a les Corts, sobre la informació continguda en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

next