El govern espanyol i la Generalitat resolen les discrepàncies de personal en la llei de pressuposts

El govern valencià es compromet a no emparar cap increment salarial que puga superar els límits fixats pel reial decret llei de mesures urgents en retribucions del sector públic
16 octubre 2019 16:50h
Les negociacions van començar el març passat. / GVA 

VALÈNCIA. El govern espanyol i la Generalitat han resolt les seues discrepàncies en matèria de personal entorn de la Llei Autonòmica de Pressuposts del 2019 sobre la contractació de funcionaris, els increments salarials, la modificació de contractes i els complements específics de mèdics forenses.

Després de les negociacions iniciades el mes de març passat, la comissió bilateral veu solucionades les diferències entorn de l'article 34 i les disposicions addicionals 11, 26 i 37 de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressuposts autonòmics per al 2019, segons publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

En concret, l'executiu espanyol en funcions i el Consell coincideixen en la possibilitat de contractar personal "sempre que es respecten les taxes de reposició previstes en la normativa de l'Estat", amb la qual cosa el govern valencià es compromet a no emparar cap increment retributiu que puga superar els límits prevists al Reial Decret Llei 24/2018, de mesures urgents en retribucions del sector públic.

La Generalitat també assumeix el compromís de promoure una iniciativa a les Corts per a eliminar les referències a la modificació de contractes fora dels supòsits i procediments que preveu la Llei 9/2017, així com a possibles pagaments ajornats més enllà dels prevists per la normativa estatal.

En relació a l'augment de la quantia del complement de carrera professional horitzontal –del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de les universitats públiques–, el govern valencià es compromet a finançar-lo amb càrrec als percentatges màxims autoritzats en el Reial Decret Llei 24/2018.

Finalment, respecte a l'increment de les quanties del complement específic dels llocs de treball de mèdics forenses –adscrits als instituts de medicina legal i ciències forenses de València, Alacant i Castelló–, la Generalitat garanteix que el finançarà amb càrrec al fons addicional establit en el Reial Decret Llei 24/2018.

Ambdues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia, per la qual cosa donen constància de l'acord al Tribunal Constitucional i el fan públic, com recull la resolució que signa la directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, Daría Terrádez.

next