El Santander, condemnat a tornar 400.000 euros per falta d'informació en comercialitzar un producte bancari

El banc va vendre el mateix producte a les filles de la demandant i, entre els tres casos, la família ha recuperat més de 600.000 euros
19 maig 2019 14:27h
La demandant va invertir 407.765 euros en  'Valors Santander'. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. El jutjat de primera instància número 10 de València ha condemnat Banc Santander a retornar els 407.765,40 euros que una clienta va invertir en 'Valors Santander', en concloure que "la contractació del producte es va produir mitjançant un consentiment viciat per error motivat per l'absència d'una adequada informació sobre la naturalesa, característiques i riscs del producte".

Així ho reflecteix la sentència, difosa per l'advocat Jaime Navarro, en la qual el jutge ha estimat la demanda interposada per la clienta i ha declarat la nul·litat de la compra de 'Valors Santander' per 407.765,40 euros que la demandant va subscriure el 29 d'octubre del 2009.

Segons assenyala la sentència, un dels documents entregats a la demandant "a penes conté més identificació" dels 'Valors Santander' "que el de la seua denominació". En l'annex subscrit per la clienta i en el qual s'indica que ha sigut informada de les característiques i riscs del producte, "no hi ha major descripció d'aquest", afig.

De la mateixa manera, la demandada ha presentat el tríptic de les condicions d'emissió, que "no consta subscrit per l'ordenant", com tampoc figura que fora rebut per la denunciant el fullet explicatiu amb característiques del producte. Així, la clienta va impugnar tots dos documents negant que li foren entregats en el seu moment.

En considerar el jutge també la prova testifical, afirma que el conjunt probatori "no permet concloure que l'entitat demandada prestara al seu client una informació suficient i adequada sobre els riscos del producte contractat".

Assenyala que "l'entitat demandada no va complir amb els deures d'informació exigibles al cas, atesa la condició de client minorista de la demandant i el caràcter de producte complex i de risc dels valors, sent doctrina jurisprudencial clarament asseguda sobre la matèria que incumbeix a aquesta entitat la càrrega de provar el compliment de tals obligacions".

Amb tot, conclou que la "contractació del producte per part de la demandant es va produir mitjançant el consentiment viciat per error, motivat per l'absència d'una adequada informació sobre la natura, característiques i riscos del producte".

El jutjat de València ha estimat la demanda i condemnat al banc a rescabalar a la demandant amb els 407.765,40 euros invertits, més els interessos legals reportats des del 29 d'octubre del 2009.

Per la seua part, la demandant haurà de restituir les accions en el seu poder, així com les quantitats percebudes en concepte de rendiments pels valors i les accions a determinar, més els interessos legals d'aquestes quantitats des de les dates de la seua recepció. Banc Santander pot interposar contra aquesta decisió un recurs d'apel·lació, en el termini de 20 dies.

L'advocat de la clienta ha explicat que la demandant, "encara que també havia realitzat altres inversions en l'entitat, no era persona experta en productes financers i només va comptar per a la compra de 'Valors Santander' amb les recomanacions verbals dels empleats que incidien en els suposats avantatges d'un producte financer en realitat qualificat de complex i de risc minimitzant del tot els seus inconvenients". A més, ha destacat que el banc "també va vendre el mateix producte a les seues filles i entre els tres casos ja guanyats judicialment la família ha pogut recuperar més de 600.000 euros".

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next