Les Escoles Oficials d'Idiomes mantindran oberta la matrícula amb les últimes vacants fins al 31 d'octubre

La xarxa d'EOI públiques encara disposa de places vacants en les 17 llengües que s'hi ofereixen
23 octubre 2019 11:52h
També roman oberta la matrícula en els cursos complementaris de dues hores setmanals. Imatge d'arxiu

VALÈNCIA. Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport mantindran oberta fins al pròxim dijous 31 d'octubre la matrícula en les últimes vacants que ofereixen en aquest curs 2019-2020. La xarxa d'EOI públiques, configurada per 24 escoles i 49 seccions distribuïdes per 67 municipis valencians, encara disposa de places vacants en les 17 llengües que s'hi ofereixen.

A més, també roman oberta la matrícula en els cursos complementaris de dues hores setmanals. Es tracta de tallers eminentment pràctics dedicats al treball de la destresa oral en algun dels nivells impartits (A2, B1, B2, C1 i C2), però també s'ofereixen grups d'iniciació a l'estudi d'un idioma; de preparació de les proves de certificació per a l'alumnat no oficial que s'examina per lliure, i de perfeccionament o d'actualització de l'idioma.

Aquests tallers pràctics presencials, que es poden triar amb una duració de 30 o 60 hores anuals, es desenvolupen des d'ara fins a maig i estan adreçats a la ciutadania en general. L'alumnat no ha de realitzar cap prova i simplement amb l'assistència al 75 % de les sessions i el seu aprofitament s'obté un certificat.

És important tindre present que la cita prèvia no garanteix plaça a les EOI, perquè aquestes es van esgotant a mesura que passen els dies. Per això, cal tindre preparada més d'una opció d'horaris dels quals hi ha disponibilitat. El dia de la cita de matrícula és obligatori aportar tota la documentació necessària per a no perdre el torn.

Si l'alumne s'ha matriculat amb anterioritat o en el curs actual en l'EOI on vol demanar vacant, no ha d'aportar cap document, només sol·licitar la reserva de plaça i recollir l'imprés de pagament de les taxes. Si havia estat matriculat en una altra EOI valenciana o d'altres autonomies, ha de presentar el certificat acadèmic de notes expedit per la seua EOI d'origen. Si està matriculat en una altra EOI, ha d'aportar el resguard de matrícula.

Per a accedir al primer curs del nivell A2 de qualsevol idioma no cal tindre coneixements previs, però a partir d'aquest nivell l'alumnat de nou ingrés en les EOI ha de presentar el certificat acreditatiu del nivell immediatament inferior a aquell al qual vol accedir. També ha d'aportar el DNI original i fotocòpia, i una fotografia de mida carnet.

Una vegada confirmada la plaça, l'aspirant a una vacant o un curs complementari disposa de dos dies hàbils per a presentar en la secretaria de la seua EOI l'imprés de taxes i el justificant bancari de l'abonament d'aquestes. No presentar-los suposa la pèrdua de la plaça.

La xarxa valenciana d'EOI ofereix aquest curs l'ensenyament de 17 llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, finés, francés, grec, italià, japonés, neerlandés, polonés, portugués, romanés, rus, valencià i xinés.

AGERMANA'T

Necessitem la teua ajuda per a fer econòmicament viable Diari La Veu. Si vols continuar informant-te en valencià, agermana't ara!

next