A les Corts s'escolta l'escola inclusiva i publica

24 setembre 2013 01:00h
La Plataforma por el Respeto Social es va presentar davant els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes, Compromís, Esquerra Unida i PSPV, encara que el partit del PP no va poder assistir per la promptitud de la reunió. L'assistència de l'últim Partit Parlamentari es veurà representada amb els deguts diputats com la resta dels mateixos, en la pròxima reunió, si se'ls comunica, amb la deguda antelació.

En la reunió, estaven presents, José Manuel Sánchez – Social PSPV, Mónica Oltra – Compromís, Ignacio Subias – Sanitat PSPV, Pilar Sarrión – Educació PSPV, Ana María Barrero i Juan Carlos Mellado per la Plataforma pel Respecte Social i Antonio Arnau – Assessor del Grup EU.

La Plataforma por el Respeto Social és una plataforma dedicada a la defensa i millora de la qualitat educativa dels xiquets amb necessitats educatives específiques o especials, amb o sense diversitat funcional dins del sistema educatiu. Les necessitats educatives específiques o especials són les necessàries perquè els xiquets i les xiquetes amb dificultats específiques d'aprenentatge, per les seues altes i/o baixes capacitats intel·lectuals, per haver-se incorporat tard al sistema educatiu, per especials condicions personals o d'història escolar, per conducta, que requereixen una atenció educativa diferent a l'ordinària perquè puga aconseguir el màxim desenvolupament possible de les seues capacitats personals i socials , i en tot cas, els objectius establits amb caràcter general per a tot l'alumnat.
 

Els seus portaveus van transmetre als diputats i diputades que els xiquets amb diversitat funcional tenen el dret a una escola gratuïta i inclusiva segons dicta la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, Convenció dels Drets del Xiquet, Carta internacional dels Drets de les persones i la Constitució Espanyola. La igualtat deu prevaldre en tots els ordres, i no deu haver-hi distincions degudes a la condició del menor que pot estar exposat per una dificultat del mitjà. Per açò, el mitjà sempre deu adaptar-se al xiquet i no el xiquet al mitjà, principi indiscutible per a aconseguir una escola digna, de qualitat i d'inclusió. D'altra banda, la societat experimenta canvis i els xiquets són els primers a qui els afecta. Els principis de socialització es realitza a través de les escoles, per açò, aquestes no poden ser solament un centre on s'adquirisquen coneixements, sinó també valors per a formar una societat humanitària i independent que sàpia desenvolupar-se en la vida; per a açò les institucions deuen aportar personal especialitzat, formar als professors en pedagogia, dotar a les aules amb material suficient i adequat, no augmentar ràtios ja que el professor a d'atendre degudament als xiquets i xiquetes, disposar de recursos suficients per a assegurar la inclusió i integració dels xiquets amb diversitat funcional.

Perquè la societat accepte, incloga i integre als xiquets amb diversitat s'han de realitzar lleis perquè els pares i/o tutors, puguen defensar els drets dels seus fills el més fàcilment possible sense haver de patir llargs i costosos tràmits, com podrien ser els procediments judicials, i perquè puguen gaudir el dret a l'educació en centres ordinaris.

Per tot açò es va presentar una petició de derogació del Reial decret Llei 1/2012, de 5 de Gener del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit del País Valencià en l'àmbit educatiu que afecta a la reducció de jornada, reducció de nombre de professors especialistes i hores per al suport d'alumnat amb necessitats especials o específiques.

En la trobada es va examinar els diferents tipus de sistema inclusiu que existeixen a València: les aules ordinàries, aules de comunicació i llenguatge (aules cyl) i les aules de diversitat. També es va fer un recorregut legislatiu important arribant a la conclusió que hi ha hagut una reculada en l'àmbit educatiu inclusiu retallant i eliminant personal des de l'aparició del decret del 2002, sent els contingents de matriculació de xiquets amb certificats de diversitat (discapacitat) molt reduïts, cosa que també es deuria ampliar per a assegurar el dret de l'educació inclusiva.

La Plataforma va comunicar l'alarmant nombre d'assetjaments escolars, els suïcidis que havien esdevingut enguany a causa d'aquesta violència generada en els centres i va cridar a urgència per a poder pal·liar l'extinció d'aquest mal social implantat que, necessita els suports màxims tant legalment com la implicació de les directives i docents de les escoles.

A causa de l'amplitud de les necessitats educatives especials o específiques, a la diversitat de l'alumnat, dels problemes que es deuen solucionar-se, la reunió després de dues hores d'intercanvi d'opinions i suggeriments, va finalitzar, per a prosseguir en col·laboració i per a crear una defensa des de les Corts perquè les condicions dels xiquets en els centres escolars puga millorar i amb el compromís dels Diputats, d'articular un calendari de treball, on la Plataforma por el Respeto Social, els expose, propostes concretes i informació de les persones afectades, mocions, reivindicacions, etc.,.. Per a poder transmetre i treballar en la seua defensa, a través dels diferents grups parlamentaris, així com pels diputats provincials i regidors, segons els casos.

Plataforma por el Respeto Social

 
next