Actualizant Dansa València

6 febrer 2014 01:00h
L'APDCV llança el projecte Actualitzant Dansa València Actualitzant Dansa València és un procés de participació ciutadana,associativa i institucional a través del qual es pretén reformular el Festival Dansa València , com símbol emblemàtic i aparat vertebrador de la dansa a la ciutat de València, per a tot el territori valencià i més enllà, per a tot l'Estat Espanyol . Parteix de l'Associació de Professionals de Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV), la qual fa però una crida a totes les persones interessades a participar activament en el desenvolupament del projecte.

Com primera acció comuna, es planteja una jornada de treball el proper Dissabte 10 de Maig durant el matí. Encara que el lloc exacte no està decidit, treballem per trobar un que siga cèntric i reunisca les característiques que necessita la Jornada. La Jornada de Treball d'Actualitzant Dansa València, dirigida metodològicament per l'antropòleg social i director del Màster Oficial Interuniversitari en Gestió Cultural per la UVEG, Albert Moncusí Ferré, es planteja com un espai de treball intensiu que per mitjà de la posada en comú de les necessitats i propostes de totes les persones que conformen el sector de la dansa del territori valencià, puga dissenyar una proposta concreta del que hauria de ser un nou Festival de Dansa València.

És una invitació als estudiants i professors de dansa, al/les ballarines/ins, a les coreògrafes/fs, als gestors/es culturals dedicats a la dansa, a les programadores/ors i tècnics/ques culturals, als distribuïdors/ores, als caps de sales privades, a les institucions i administracions públiques relacionades amb la dansa i també als públics per tal de construir entre totes i tots un nou Dansa València que incloga les diferents visions i necessitats.

Més informació del Projecte Actualitzant Dansa València actualitzantdansavalencia.wordpress.com/

Formulari de inscripció a la Jornada /docs.google.com (el registre és obligatori)

Marta Borcha Prensa APDCV
next