El Batxillerat d'excel·lència no té demanda

23 maig 2014 01:00h
Davant la poca demanda de l'any passat, Conselleria telefona a les famílies per cobrir les places existents
 
STEPV ha rebut diverses queixes perquè la Conselleria d'Educació està telefonant a les famílies amb fills/es que tenen un expedient en ESO que compleix els requisits per a ingressar en el Batxillerat d'Execel·lència de Xest.

Aquest fet està indigant moltes persones perquè consideren que no és el procediment normal per part de l'administració i que s'hauria de gestionar des dels centres educatius i no abordant les famílies directament.

Aquest fet també ha creat molt de malestar en els instituts perquè entenen que la Conselleria està ningunejant-los en no informar-los que s'estava avisant les famílies ni derivar en els centres la gestió d'aquesta informació, com es va fer l'any passat.

Aquesta queixa s'ha traslladat a la Directora General d'Innovació en la Mesa Sectorial d'aquest matí, que ha argumentat que s'està fent d'aquesta manera perquè l'any passat ho van tramitar a través dels centres i no es van cobrir totes les places del Batxillerat d'Excel·lència. A més, se'ls ha convidat a una reunió informativa, segons la Directora General.

D'aquesta manera, la pròpia Conselleria ha reconegut que el Batxillerat d'Excel·lència no té demanda. STEPV ha criticat aquesta forma de procedir, perquè es dediquen esforços i recursos a potenciar un tipus d'ensenyament segregador que no té demanda i no s'estan atenent peticions de centres als quals se'ls ha suprimit unitats quan tenen matrícula suficient per a mantindre-les, com és el cas paradigmàtic del Ciutat de Cremona d'Alaquàs.

Tot plegat, confirma el que contínuament denunciem en les meses de negociació respecte a les polítiques de Conselleria quant a temes de qualitat i lluita contra el fracàs escolar. Les mesures que estan aplicant com la xarxa de qualitat educativa, club de los deberes (ambdós temes tractats avui en la Mesa Sectorial), o el mateix batxillerat d'excel·lència, només són parxes que responen a les necessitats reals dels centres educatius, en un context de retallada de plantilles i de tot tipus de recursos bàsics per a millorar l'atenció educativa (beques i ajudes, augment de ràtios, augment de la càrrega lectiva i burocràtica al professorat, etc.).

STEPV Àrea d'Acció Sindical

photo
 
next