STEPV proposa que els centres trien l’horari que els convinga

12 juny 2014 01:00h
CURRÍCULUM PRIMÀRIA
 
Davant la negativa de l’administració de retirar o ajornar el currículum per al curs que ve, STEPV ha fet una sèrie de propostes alternatives
 
Els nous horaris de primària han creat alarma entre el professorat i els equips directius de primària, ja que s’allarguen les sessions setmanals de 25 a 30 i s’acurten els temps a 45 minuts per a totes les assignatures, d’acord amb la proposta de decret curricular que s’ha començat a negociar avui en MesaTècnica amb representants de la Direcció General d’Ordenació.

A més, aquests nous horaris no s’aplicaran només a 1r, 3r i 5è de primària, cursos on s’aplicarà la LOMQE a partir de setembre, sinó també a 2n, 4t i 6è, que encara funcionaran amb els currículums LOE. D’aquesta manera, tot el professorat de primària ha d’actualitzar els currículums i pràctiques docents als nous horaris, uns perquè imparteixen noves assignatures i nous currículums en els cursos on s’aplica la LOMQE i altres perquè han d’ajustar el currículum LOE als nous horaris de 45 minuts.

STEPV ha plantejat que és una barbaritat forçar als centres a adaptar-se a aquesta nova situació pel poc temps de preparació que tindran, tenint en compte, a més, que el curs s’ha avançat al 3 de setembre i que una part important de les plantilles canvia de centre el curs que ve, per concurs de trasllats, comissió de serveis o adjudicacions d’interins.

Per això STEPV ha plantejat la retirada del document, al qual s’ha negat la Conselleria. Per tant, el Sindicat ha proposat que o bé es consideren els nous horaris de 45 minuts de forma experimental o bé que es permeta a cada centre educatiu triar entre l’horari actual i el que proposa Conselleria.

A més, també ha proposat la incorporació de la jornada continuada com a un altre model possible i no limitar-ho a la jornada partida com contempla el decret.

Horari de vesprada

Hi ha una altra situació que introdueix el nou horari quant a les sessions de vesprada. Segons la proposta de Conselleria l’horari de l’alumnat és de 9 a 17h i les sessions de 45 minuts es repartiran en 4 pel matí i 2 per la vesprada. Això significa que per la vesprada les classes començaran a les 15:30h per acabar a les 17h. Si algun centre vol començar a les 15h com ara i acabar a les 16:30h ha de sol·licitar un horari especial. Doncs bé, el termini per a sol·licitar horaris especials per al curs que ve acaba aquest diumenge 15 de juny. Es dóna la paradoxa que els centres no podran demanar-lo perquè el decret no està publicat. Per això STEPV ha demanat l’ampliació del termini per a sol·licitar horaris especials. El representant de l’administració s’ha compromés a traslladar-ho a la Direcció General de Personal, competent en aquesta matèria.

Trencament dels cicles i dels equips de cicle

El currículum incorpora també el trencament dels cicles en educació primària i dels equips de cicle que tenien la responsabilitat d’elaborar conjuntament les programacions, les decisions d’avaluació i promoció, etc.

Del cicle passem al curs, com en secundària. I dels equips de cicle als equips docents del curs. Es trenca així una tradició pedagògica de tractament global de la primària i d’implicació del conjunt dels docents en l’evolució de l’alumnat. Ara s’obliga als docents a mirar només pel seu grup sense tenir en compte la globalitat.

Cultura Valenciana

Un altre tema de debat en la Mesa ha estat la matèria de Cultura Valenciana. STEPV ha criticat el subterfugi emprat per la Conselleria per a convertir aquesta matèria optativa en obligatòria. Segons la LOMQE, aquesta matèria entra en les de lliure configuració autonòmica i és optativa, a triar entre altres matèries específiques o de configuració del propi centre. Doncs bé, l’administració ha eliminat aquesta optativitat ofertant únicament aquesta matèria entre les autonòmiques, mentre que si algun centre vol optar a una matèria pròpia o específica l’ha d’ofertar fora de l’horari lectiu, obligant el professorat a treballar eixes hores gratis. Aquesta és la manera que el govern valencià té d’esquivar una llei amb la qual s’ha mostrat tan d’acord durant la seua tramitació.

D’altra banda, el fet que només s’impartisca en cinquè de primària i una hora setmanal mostra el poc interés que el govern valencià i la consellera Català té en la personalitat i el fet diferencial dels valencians. A més que el currículum d’aquesta assignatura obvia totalment el tret lingüístic valencià, que compartim amb el conjunt de territoris de parla catalana.

Finalment, el Sindicat ha criticat que aquesta normativa perquè representa l’adaptació de la LOMQE i avança en la segregació i classificació de l’alumnat per rendiment en donar cabuda a les avaluacions finals o revàlides que seran determinants per a la promoció de l’alumnat.

STEPV
photo
 
next