La Conselleria d’Educació externalitza de nou la gestió del bo infantil

12 juny 2014 01:00h
La Conselleria d’Educació externalitza de nou la gestió del bo infantil per al proper curs 2014-2015.
 
La FECCOOPV denuncia que la Conselleria d’Educació encara deu el bo infantil a les escoles infantils que escolaritzen nens i nenes de 0-3 anys, des del mes de gener passat.
 
En el docv del passat 26 de maig de 2014, es publicava la contractació i tramitació de servici de col·laboració amb la Conselleria d’Educació de la gestió del bo infantil de la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres d’Educació Infantil de 1r cicle, de l’administració local i titularitat privada, per al curs 2014-2015.
 
El bo infantil és una ajuda que reben les famílies per sufragar parcialment el cost de l'escolarització dels nens i nenes entre 0 i 3 anys. Aquest curs escolar s’han beneficiat del bo infantil uns 33.939 nens i nenes. El bo infantil també ha patit les retallades per part de l’Administració d’uns anys ençà. Denunciàvem en nota de premsa, el passat 30 d’octubre, que la Conselleria havia retallat, per a aquest curs que ja acaba, la quantitat destinada al bo respecte de la quantitat destinada al bo el curs passat en un 3%. Les ajudes destinades al bo infantil aquest curs han disminuït en 920.100 €.
 
Segons es detalla en el plec de prescripcions de la contractació del servici de col·laboració, les tasques a realitzar per l’empresa que resulte adjudicatària del contracte són: emissió, gestió i control dels bons infantils, recepció de la documentació necessària per a l’emissió dels bons, recepció dels bons entregats i signats pels pares i mares i la realització de comprovacions i gravació en el programa de les dades, així com les incidències. És a dir, una tasca merament administrativa.
 
La Conselleria d’Educació ens sorprén ara, de nou, amb la contractació dels serveis de la gestió del bo infantil, durant dos anys, a una empresa “col.laboradora” amb un pressupost base de licitació de 423.194,18€ (512.064,96€ amb IVA) i amb un valor estimat de 846.388,36€. Ens sorprén, extremadament, no sols l’externalització de la gestió sinó el pressupost destinat a tal fi, si el comparem amb la quantitat disminuïda de les ajudes destinades al bo, (920.100 €). Però la notícia no deu ser aquesta, la notícia és que les escoles infantils de 1r cicle patixen, continuada i reiteradament, el pagament retardat del bo infantil des de fa anys i al llarg dels cursos escolars. Aquesta situació està convertint-se en normalitat i, per tant, també és normal ja que l’Admiministració no complisca amb les seues obligacions amb les escoles infantils.
 
El retard en el pagament del bo aboca a les escoles infantils a un estrangulament econòmic ja que aquestes han de continuar pagant les seues obligacions a l’Administració per mantenir el dret a les ajudes. La majoria de les escoles són empreses menudes i l’impagament per part de l’Administració ha provocat que els treballadors i treballadores del sector hagen patit retards continuats en el cobrament de les seues nòmines, que, en alguns casos, hagen estat les mateixes empreses les que hagen fet front a les seues obligacions fent ús del seu patrimoni, o que hagen hagut de contractar pòlisses amb els bancs per poder continuar amb l’atenció educativa dels nens i de les nenes.
 
La Federació d’Ensenyament considera que l’educació infantil, 0-3 anys, és un dret bàsic de la ciutadania i que és responsabilitat de l’administració educativa garantir l’accés a l’educació, també a aquest cicle. La FE CCOO PV considera que el tram 0-3 anys és una etapa educativa i no assistencial i la Conselleria amb la seua actitud sols fa que reforçar el seu desinterès per aquesta etapa.
 
És, per tant, que la FE CCOO PV denuncia a l’Administració com a responsable de la situació d’angoixa actual en què es troben les escoles infantils al País Valencià, i considera un malbaratament de recursos públics la cessió de la gestió del bo infantil, i més encara, quan tota l’educació està patint retallades per part de l’Administració.

FE CCOO PV
 
photo
 
next