Assemblea de treballadores i usuaris per la sanitat pública

13 juny 2014 01:00h
COMUNICAT ASSEMBLEA DE TREBALLADORES I USUARIS PER LA SANITAT PUBLICA

Les veïnes /veïns participants en aquesta mobilització finançadores amb els nostres impostos del sistema públic de salút, manifestem : el nostre rebuig a admetre la “concessió” de l'Hospital Militar de Mislata a l'empresa privada Sanitas , gestora del area de Manises , duta a terme en 2010 de forma absolutament irregular amb la disconformitat manifesta del Consell Juridic Consultiu sobre la proposta de modificació del contracte d'ampliació fent-se efectiva malgrat tot per part de la Conselleria amb les quantitats acordades entre Conselleria de Sanitat , Ajuntament de Mislata i el grup Bupa Sanitas de (17,7 i 26,9 milions d'euros per la població assistida el primer any) no aprovant-se, regularizadose ni formalitzant-se el contracte de modificació fins a 2012 (dos anys en la més absoluta il·legalitat).

Així mateix denunciem que després de el “rescat” en 2012 dut a terme amb 76 milions d'euros de diners públics ; Aquesta empresa (que com a exemple nega l'assegurament a una pacient després d'11 anys amb la cobertura Sanitas per haver patit recentment un càncer ) té actualment oberta una inspecció tributària per defraudar suposadament al fisc amb 28,4 milions d'euros ;

Per tant , davant la “assistència sanitària” privada i amb ànim de lucre que se'ns imposa i mentre aquest procés no hagi revertit com és la nostra voluntat ; exigim : es facin públics les dades de qualitat del sistema del area de salut de Manises : reingressos , infeccions, mortalitat ,altes prematures i morbiditat .

Les veïnes i veïns que conformem l'assemblea de treballadores i usuaris per la sanitat pública , rebutgem la imposició de ser atesos en un hospital amb ànim de lucre el criteri del qual de funcionament és el màxim benefici entre els accionistes i no la salut de la població , així mateix ens solidaritzem amb els i les treballadors d'aquest hospital que han patit i pateixen jornades de treball molt superiors als de la sanitat pública (200 hores anuals més en el cas dels facultatius) , manques en els recursos necessaris per fer correctament el seu treball i la falta de personal suficient i qualificat perquè no es posi en perill la vida i la salut de les persones .

Exigim la reversió a mans públiques de l'Hospital Militar mitjançant la rescissió d'aquesta concessió , la devolució de tot l'equipament diagnostico ,terapèutic i quirúrgic de titularitat publica i finançat amb els nostres impostos sostret aixi com del seu personal i la rescisio del contracte de concessió de la Conselleria de Sanitat amb el grup BUPA SANITAS per demostrar una gestió nefasta , defraudadora, amb ànim de lucre i temerària cap a la salút de la població.


ASSEMBLEA DE TREBALLADORES I USUARIS PER LA SANITAT PUBLICA
 
next