CCOO aconsegueix millores als centres sanitaris de Corbera i Algemesí

2 juliol 2014 01:00h
CCOO aconsegueix millores als centres sanitaris de Corbera i Algemesí

CCOO informa que el dia 9 de juliol, i a requeriment d'aquest sindicat, es reunís el Consell de Salut del Departament per conèixer les inversions, el pla de salut, la memòria, situació dels centres durant els mesos d'estiu i altres qüestions aportades a l´ordre del dia per CCOO, un representant de la federació de municipis i la Plataforma de la Sanitat Pública
 
Entre les obligacions que té l'empresa que gestiona el departament de salut de la Ribera  hi ha el invertir en la conservació i millora de les instal ·  lacions cedides per la Conselleria de Sanitat i els ajuntaments, a més d´invertir en nous centres si són necessaris.

Des de fa anys a CCOO estem denunciant les precàries condicions d'alguns centres de salut i consultoris, a més de demanar millores en serveis de l'hospital i en els accessos al mateix.

Centres com el Consultori de Corbera no compleixen els requisits de seguretat ni per als treballadors ni per als usuaris, a l'any 2008 després de demanar repetides vegades a l'empresa que es solucionessin les deficiències, el servei de prevenció de CCOO va realitzar un informe on a més de les deficiències per a la seguretat dels treballadors, va denunciar altres que afectaven els usuaris com que l'accés per a discapacitats no estava  adaptat en cap lloc del centre de salut, i que la Sala de Pediatria i Consulta de la Matrona tenen la seva ubicació a la planta primera del consultori, i l'única via d'accés és mitjançant una escala amb un pendent pronunciat, sent aquesta escala l'única via d'accés a la planta superior.

Des del 2008 i durant aquestos anys, l'empresa malgrat els informes de CCOO no va previndré ni va realitzar cap millora, solucions que ens consta que també es demanaven per part de l'alcalde de Corbera en lo que afectava als seus ciutadans.

Al final CCOO va haver de realitzar una denúncia a inspecció de treball, conseqüència de la mateixa es va arribar a uns acords entre inspecció, l'empresa i CCOO i que afectaven a diferents centres sanitaris i llocs de treball del departament de la Ribera. Entre aquests, es va donar de termini fins al març del 2014 perquè l'empresa busqués solució tant al consultori de Corbera com al servei d'urgències del CS Algemesí.

Seguint aquests acord, l'inspector va realitzar el dia 27 de juny una visita als dos centres, on es van estudiar junt als delegats de prevenció les solucions proposades per l'empresa i es van demanar les dates d'execució del projecte de millora.

Des de CCOO considerem que les deficiències per a la seguretat i l'accés dels usuaris del consultori de Corbera havien de haver-se solucionat ja fa anys i sense necessitat d'haver d'arribar a la denúncia a inspecció de treball per la seguretat dels treballadors.
Cada vegada que denunciem i reclamem millores en els centres tant de personal com d'instal ·  lacions, la direcció de l'hospital respon amb les inversions que realitzen en alta tecnologia, que també és important, però que no pot justificar que siga a costa de retalls en personal i en la falta d’inversions en l'Atenció Primària.
 
CCOO informa que el dia 9 de juliol, i a requeriment d'aquest sindicat, es reunís el Consell de Salut del Departament per conèixer les inversions, el pla de salut, la memòria, situació dels centres durant els mesos d'estiu i altres qüestions aportades a l´ordre del dia per CCOO, un representant de la federació de municipis  i la Plataforma de la Sanitat Pública.
 
Secció Sindical de CCOO en el departament de Salud de la Ribera


 
photo
 
next