CGT - Extinció d'incendis forestals

6 octubre 2014 01:00h
CGT denuncia al Consell pel apartament del col·lectiu d'Agents Mediambientals de les funcions d'extinció d'incendis forestals que els corresponen per Llei

CGT ha sol·licitat a la Conselleria de Governació que rectifique les "Instruccions d'ús i manteniment dels equips de comunicacions, via ràdio, assignats als agents mediambientals", per ser contràries al que disposa la Llei 13/10 de Protecció Civil i Gestió d'Emergències i el Decret 168/98 que aprova el Pla Especial Enfront del Risc d'Incendis Forestals

Ambdues normes preveuen una participació directa i activa dels Agents Mediambientals en l'extinció d'incendis forestals, que els assigna la funció de coordinar el primer atac al foc i de participar després com a comandaments intermedis sota la coordinació del Lloc de Comandament Avançat (PMA).

No obstant açò, les Instruccions de la Conselleria de Governació releguen a l'Agent Mediambiental a una funció de nero espectador.

En un dels apartats de la Instrucció es diu que “ En el cas d'un gran incendi forestal, es produeix la participació o suport d'altres recursos o grups d'intervenció que no són habituals en el cas d'incendis forestals de petita entitat.

En parlar d'aquests recursos fem referència als mitjans de l'Agència Valenciana de la Salut (AVS), als efectius de la Unitat Adscrita del Cos Nacional de Policia a la Comunitat Valenciana o Policia de la Generalitat (PAU), als efectius de la Conselleria competent en matèria de Medi ambient (DT.) (…)”

En el document se situa als Agents anara dels denominats Grups d'Intervenció i se'ls considera un grup exòtic que amb prou faenes intervé en els incendis, contràriament al dia a dia del treball dels Agents i al que diu la Llei, i se'ls col·loca en els grups de suport, la qual cosa significa una usurpació i degradació de les funcions que tenen assignades per la normativa superior.

Els agents mediambientals són un col·lectiu de 264 funcionaris, dotats de vehicles tot terreny, equips de protecció personal enfront d'incendis, comunicats per emissora amb la central d'emergències, distribuïts per tot el territori valencià i presents en el mateix les 24 hores del dia.

Segons la Llei 13/10 de Protecció Civil i Gestió d'Emergències i el Decret 168/98 que aprova el Pla Especial Enfront del Risc d'Incendis Forestals són personal essencial en l'extinció d'incendis forestals, tenint la funció de coordinar el primer atac al foc i participar després com a comandaments intermedis al servei del director del PMA. Però en la pràctica queden relegats a neros espectadors per instruccions il·legals que eviten la seua participació activa.

Des de la CGT es denuncia aquesta situació que, a més d'il·legal, és una vergonyosa infrautilizació dels mitjans d'extinció disponibles, ja molt minvats per la política de retallades.

Els Agents Mediambientals reclamen, com a funcionaris públics, poder fer el treball que els assigna la Llei amb dignitat i de forma efectiva i coordinada amb la resta de mitjans per a poder protegir el medi ambient de manera efectiva.

CGT exigeix a la Conselleria de Governació que no ignore per més temps la funció dels Agents en l'extinció d'incendis forestals, que s'impartisca la formació adequada per al seu desenvolupament i que se'ls dote dels mitjans adequats, principalment de vehicles, alguns dels quals es troben en un alt nivell de deterioració.

CGT denuncia la política de renovació dels vehicles dels Agents en els últims anys, ja que els vehicles que es donen de baixa per vells no es reposen, amb el que molts Agents ja no disposen de vehicle; mentrestant, hem assistit al dispendi més absolut en l'empresa pública VAERSA, dependent de la Conselleria, amb diverses compres successives de vehicles tot terreny d'alta gamma, alguna de les quals estan sent investigades per la Fiscalia Anticorrupció, precisament davant la denúncia del sindicat CGT.

Informació complementària.

Quan els Agents *ediambientales van rebre les noves emissores digitals comunes a tots els serveis d'emergències se'ls va donar les "Instruccions d'ús i manteniment dels equips de comunicacions, via radie, assignats als agents mediambientals", en les quals es diu:

3.2.2. En servei en emergències

En cas de ser mobilitzats per mitjà de la central provincial per a un servei en emergències, els agents hauran de requerir a la central el grup o canal de treball inicial de l'emergència, a fi de sintonitzar immediatament el seu equip en el corresponent grup o canal. Una vegada constituït el Lloc de Comandament Avançat (PMA) de l'emergència, serà el director del mateix el que indique els grups o canals de treball a utilitzar.

Per al cas concret d'incendis forestals, en l'Annex III s'arreplega la "Directriu sobre la utilització de comunicacions radie sobre la Xarxa COMDES en l'Extinció d'Incendis Forestals".

En l'aquest annex III l'única cosa que es diu dels agents, a part de que formem part de la xarxa COMDES, és:

1.3.7- Comunicacions en un incendi forestal sectorizado amb suports externsEn el cas d'un gran incendi forestal, es produeix la participació o suport d'altres recursos o grups d'intervenció que no són habituals en el cas d'incendis forestals de petita entitat.
En parlar d'aquests recursos fem referència als mitjans de l'Agència Valenciana de la Salut (AVS), als efectius de la Unitat Adscrita del Cos Nacional de Policia a la Comunitat Valenciana o Policia de la Generalitat (PAU), als efectius de la Conselleria competent en matèria de Medi ambient (MA), a la Unitat Militar d'Emergències (UME) del Ministeri de Defensa, a les Policies Locals i, tambien, a les Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil i de la Creu Roja.

En l'esquema d'aquest annex es pot veure com se situa als Agents anara dels Grups d'Intervenció i se'ls considera un grup exòtic que amb prou faenes intervé en incendis, contràriament al dia a dia del seu treball i al que diu la llei, i se'ls col·loca en els grups de suport:

 

 

Descargas

next