STEPV - La jornada continuada i l'ordre de plurilingüisme

5 novembre 2014 01:00h
JUNTA DE PORTAVEUS
 
La jornada continuada i l'ordre de plurilingüisme es negociarà abans de gener

La Conselleria fa oïdes sordes a la demanda de STEPV de negociar la recuperació real de tots els drets i retribucions que ens han furtat
 
Aquest matí s'ha celebrat la Junta de Portaveus per a tractar els temes de negociació fins a desembre. La reunió ha estat presidida per Manuel Tomàs, Secretari Autonòmic d'Educació, que ha donat pas als directors generals per exposar els temes de negociació.

La direcció general d'innovació, ordenació i política lingüística ha proposat els temes següents: formació del personal docent, estades formatives de l'alumnat a l'estranger, documents d'avaluació (desenvolupament del decret curricular de Primària), contracte programa, ordre sobre centres innovadors, ordre de desenvolupament del decret de plurilingüisme.

Quant a la direcció general de personal i centres, han proposat negociar la regulació de la jornada escolar (jornada continuada). I, finalment, la Secretaria Autonòmica ha proposat la negociació d'un nou decret d'inspecció educativa.
La Direcció General de FP i règim especial plantejarà els temes previstos a partir de gener.

STEPV ha proposat els temes següents per a negociar, no només durant els pròxims dos mesos, sinó durant tot el curs:

- Si com diu el govern valencià i espanyol, l'economia ha millorat i ja hi ha signes de recuperació, cal que eixa recuperació es trasllade també al professorat, hem proposat negociar l'increment de la reducció d’hores lectives per als equips directius i professorat tutor i coordinador (TIC, formació, etc.), reducció de les ràtios i de l’horari lectiu, millores salarials i recuperació de totes les condicions laborals. Recuperació de totes les retallades del decret Vela i de la paga extra completa de 2012. Retirada del decret Wert d'augment de ràtios i d'horari de professorat. Manteniment de les IT com estava i derogació dels 4 dies absències. Cobertura de les baixes immediatament.
-  Dotació de Personal d'Administració i Serveis als CEIP.
- Acord professorat interí: derogació de l'acord de 2013 i negociació d'un nou acord que recupere els criteris de 2010.
- Calendari escolar: les classes no poden començar la primera setmana de setembre.
- Avançament proves juliol: hem demanat l'informe amb els resultats de les proves i comparació amb model anterior de setembre.
- Modificació del decret i l'ordre de sexennis per incloure al professorat interí i perquè no siga retroactiva pel que fa a les activitats extraescolars. STEPV ha estat l'únic sindicat que ho ha sol·licitat.
- Publicació immediata dels nomenaments de càtedres
- Modificació de l'ordre que regula la constitució de les borses en els ensenyaments artistics, EOI i FP per adaptar-les a cada sector i evitar que les proves d'aptitud es convertisquen en oposicions de facto.
- Infraestructures: STEPV va demanar la convocatòria de Mesa amb la presència de la consellera per a informar-nos sobre la revisió dels centres. La tornem a demanar en aquesta Junta de Portaveus.
- Ens oposem a la negociació de temes que desenvolupen la LOMCE.

D'altra banda, el Sindicat celebra que es negocie el decret de jornada escolar que esperem puga posar-se en marxa el curs que ve. És per això que STEPV està preparant unes jornades per al 22 de novembre, a les seus de València, Alacant i Castelló on participaran els centres pilot que ja l'estan aplicant actualment.

La Conselleria ha fet oïdes sordes a la majoria de les propostes sindicals i ha fet un discurs autocomplaent de la bona situació de l'ensenyament, especialment de l'inici d'aquest curs, i de la “senda de la recuperació” en què es troba l'economia.

Durant el torn d'intervencions ha quedat evident la profunda discrepància entre STEPV i la Conselleria quant a l'anàlisi de la situació econòmica i els beneficis d'aquesta en la ciutadania, que per al Sindicat, continuen sent pràcticament nuls.


 
next