Reunió amb la Consellera d'Infraestructures Isabel Bonig

28 novembre 2014 01:00h
Reflexions al voltant de la reunió amb la Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, Sra. Isabel Bonig.
 
Organitza't per Forumpimes, Unió Gremial i  ATA (Associació de Treballadors Autònoms), la PCV ha participat en la reunió de treball que s'ha produit a València, al carrer Navellos, Nº 14.
 
En primer lloc deixar clara la voluntat de col·laborar  amb la qual la Plataforma pel Comerç Valencià, interactua amb els agents socials i amb les institucions públiques.
 
A continuació comentem alguns temes tractats a la reunió:
 
La vertebració del nostre territori és capital per a interactuar entre nosaltres mateixos i la resta de territoris de l'Estat i d'Europa. No és possible que de nord a sud els valencians no tingam uns eixos de comunicació per carretera i ferrocarril competitius, així com una logística portuària que permetesca ser un territori de referència al mediterrani.
 
Que fan falta canvis a l'Administració Pública és una evidència. Canvis per aconseguir la seua màxima eficiència i que estiga al servei de la ciutadania i els agents socials en la seua totalitat.
 
Que s'ha d'aconseguir reduir l'Impost del Valor Afegit del 21% al 10% en sectors com ja s'ha fet en el de la rehabilitació d'edificis i molts d'altres és "política fiscal" incentivadora de sectors econòmics que són una clara possibilitat de manteniment i creació de llocs de treball.
 
Que cal aconseguir "agilitzar les llicències d'activitats comercials" és evident. Com la mateixa Consellera ha dit, una sabateria, una boutique de roba no són una "central nuclear". Aixó és política de la Conselleria d'Indústria i Ocupació del Sr. Conseller Máximo Buch. De la mateixa manera que ho és solucionar el problema que s'ha generat amb les ZGAT.
 
Que l'Eix Mediterrani d'Alta Velocitat no és només el contrapés a un sistema ferroviari radial i per tant absolutament centralista és evident. Que vostés tanmateix aposten per un "Ancho de Tercer Carril a 250 km/h" també. Que l'eix és l'únic viable econòmicament i mediambientalment és un fet incontestable, en canvi la Ministra de Foment, la Sra. Ana Pastor, sembla que no ho veu així.
 
Diu vosté Sra. Consellera que "no hem sigut capaços d'explicar que la societat valenciana val la pena i tots junts podem ser capdavanters en tot allò que ens proposem", sense necessitat de ser nacionalistes, ni independentistes". Doncs ja tarden en demostrar-ho i no ser polítics subdits de Madrid i generadors de frustació i pobresa per al conjunt del poble valencià. Sap vosté quina és la mitjana dels salaris en altres parts de l'Estat o les pensions o el nivell o mitjana de vida, en altres comunitats autònomes?
 
Diu vosté que als titulars de negocis i comerços ens cal un "canvi de mentalitat" i treballar en un món de "lliure economia de mercat". Frase inserida dins de la discusió mantinguda al voltant dels CENTRES COMERCIALS al nostre territori i en concret amb el megaprojecte de Puerto Mediterráneo a Paterna.
 
Sra. Consellera, Isabel Bonig, nosaltres no estem en contra de El Corte Inglés al centre de València. No estem en contra dels Supermercats de proximitat, no estem en contra d'un model de comerç, amb independència del seu tamany, que estiga dins de la urbe on viuen i fan les seues compres les persones. Estem en contra d'un capitalisme salvatge i depredador del territori i d'un model que no és el nostre i que a mitjà termini deixa pobles i barris de ciutats com a "ghettos" en els que ha mort l'activitat comercial i convivencial.
 
Estem en contra d'una llibertat horària absoluta i d'una desregulació que permetesca guanyar més als que més guanyen i que comporta la mort d'un model de comerç local i de proximitat, negocis tan respectables com qualsevol.
 
Respecte de Puerto Mediterráneo, que compta amb el seu vist i plau i que està ara a l'espera dels condicionaments del Ministeri de Foment, la Confederació Hidrogràfica, el cost dels acessos valorats en uns 60 milions d'euros, etc.,etc. Li fem la següent pregunta: Fa falta? És suficient que siga una inversió de "capital privat" per justificar-lo? Sap vosté en quina situació es troben la resta de centres comercials de l'àrea metropolitana de València? La seua implantació, com ara el previst també al terme municipal del Puig, ajuda en algun aspecte a millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans?
 
Per últim: el turisme no deixa diners si és de baixa qualitat. Només respectant el litoral i l'interior del nostre territori, tindrem un turisme  d'alt poder adquisitiu. L'habitatge, el paisatge, els pobles i les ciutats, el conjunt de tot el que som és l'herència que deixarem als nostres descendents. El nostre potencial és infinit, però amb respecte sempre al medi.
 
La seua Conselleria fa Geopolítica, nosaltres li demanem que la faça a escala de les persones i les pimes i no dels diners de les multinacionals.
 


 
Plataforma pel Comerç Valencià
 
next