Declaració unànime del consell escolar del CEIP Herrero

26 gener 2015 01:00h
DECLARACIÓ UNÀNIME DEL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP HERRERO PERQUÈ ES RECUPERE LA UNITAT SUPRIMIDA I PERQUÈ, ALMENYS UNA DE LES DUES SIGA EN EL PROGRAMA PLURILINGÜE EN VALENCIÀ.
 
El Consell Escolar CEIP Herrero, reunit el dia 19 de gener de 2015, aprova per unanimitat sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la recuperació de la unitat escolar suprimida durant el curs 2014/2015. La no recuperació d'aquesta unitat escolar posa en perill la continuïtat de l'escola tal i com la coneixem perquè es reduiran els recursos docents, d'especialistes i de recolzament, pot perillar la continuïtat del menjador escolar, i es reduirà la seua oferta d'activitats extraescolars per a l'alumnat. 
 
Mentre es recupera aquesta unitat suprimida, també se sol·licita que la unitat escolar que reste al centre tinga el programa d'ensenyament plurilingüe en valencià. El Consell Escolar del CEIP Herrero considera que aquest programa garanteix millor l'ensenyament de les dues llengües oficials (valencià i castellà), facilita l'adquisició d'altres llengües (anglès, francès, etc) i resulta més integrador per a un centre, com el nostre, amb un percentatge alt d'alumnat immigrant (25%).


 
next