Trobada de la Vall d'Albaida d'Escoles en valencià

14 març 2015 01:00h
RESENTACIÓ  DE LA XXVllla  TROBADA   DE LA VALL  D'ALBAIDA I DEL XXe PREMI  BENICADELL
 
Un  any  rnes,  tenim  el  plaer  de  convidar-vos   a  I'acte  de  presentació   de  la Trobada   de  la  Vall  d'Albaida   d'Escoles   en  valencià   que  enguany   es  realitzarà   a Agullent,  el dissabte  28 de marc.
 
EI proper divendres  6 de marc,  a les  19:30 h, a la Sala  Multiusos   d'Agullent
 
Farem  I'acte  de  Presentació   de  la  XXV III a Trobada.  Eis  alumnes i el professorat  d'Agullent  estan preparant  amb  molta  ll·lusió  un espectacle  de presentacio  on ens volen fer un avanc  de les novetats  de la festa  d'enguany,   i al mateix temps,  mostrar
tot el millor del seu poble.

I despres  de la Presentació  de la Trobada,  com ja es tradició,  ales   21.30h  a  la Liar  dels  Jubilats   d'Agullent,    tindrà lIoc el Sopar  deilliurament   del XXe Premi  Benicadell., com  ja  sabeu  la Coordinadora  vol  reconelxer  amb  aquest  guardó  la tasca  de prornocló,   us  i  defensa  de  la  nostra  lIengua  i cultura,  que  les  diferents associacions  i/o   col·lectius  de  la  comarca   venen  realitzant   als  respectius   ambits d'actuació.
     
Per tal  de  garantir   una  millor   representació,   tot  i que  som conscients   de  la  sltuació  en que  ens  trobem,  us  demanem  que feu  l'esforc  d'acudir  un  parell  de  persones  de  cada  poble o comunitat   educativa  de la Vall  d'Albaida .

La reserva  es  tara  per  riqorós  ordre  de comanda.   Per fer  les  reserves   del sopar  poseu-vos  en contacte  amb el telèton  de la Coordinadora  675 65 5568.

Recordeu   la  convenièncla    de  fer  una  relació  nominal   de  les  comandes i comunicar   el  nombre  de  places  abans   del  dijous   5  de  marc. Els  diners  podeu donar-nos-els  en  ma  o  fer  un inqrés  al  c/c  de  la  Coordinadora  i  portar  el corresponent  justificant. 

ATENCIÓ:  si  feu  I'ingrés  i no  aviseu,  la  reserva  no serà validat

EI nurn. de C/C es: ES33 2045 6102 373060078490.  eI preu: 18 €

Amb el desig de retrobar-nos  el proper dia 6, us saludem  cordialment.


 
next