El rebut de l’aigua a Faura i altres maniobres no aquàtiques

20 març 2015 01:00h
Arran de les preguntes del grup municipal de Faura d’Esquerra Republicana del País Valencià, presentades al registre d’entrada de l’Ajuntament,  amb data de 13 de febrer de 2015, esperàvem, ni que fóra per cortesia institucional, una resposta institucional, com sembla que correspon al savoir faire democràtic.
 
En canvi, ens hem trobat amb una resposta matussera al feisbuc del PSOE de Faura, acompanyada d’un article d’opinió a doble pàgina i a color al darrer BIM de l’Ajuntament. Perquè les pàgines 12 i 13 de l’últim BIM de l’Ajuntament de Faura són, com a mínim, mitges veritats, que contribueixen a la desinformació o al cacau informatiu que té una gran part de la ciutadania de Faura en relació amb el tema del rebut de l’aigua.
 
En aquest sentit, és ben clar que el PSOE de Faura és ben lliure d’utilitzar les seues xarxes socials per dir el que li isca entre cella i cella. El que no és de rebut és que s’utilitze un mitjà institucional, el BIM, per donar resposta política a una interpel·lació política, aprofitant que disposen dels textos de l’oposició per dissenyar els continguts que més els convenen. Només una dada en aquest sentit: als grups municipals, se’ns va demanar que tinguérem enllestits els nostres escrits el dia 13 de febrer: el BIM es va retardar 15 dies més a ser publicat. Cal ser molt intel·ligent per deduir les maneres de fer?
 
Ja fa massa temps que estem acostumats que el PSOE i l’equip de govern de l’Ajuntament de Faura es difuminen de tal manera que no se sap qui parla quan i en quin lloc. I una cosa són els espais comunicatius dels partits polítics i una altra, els espais institucionals com el BIM.
 
Dit això, en relació amb el tema de l’aigua, Esquerra Republicana vol insistir en les mitges veritats que es diuen (no direm mentides, perquè tenim més cortesia política) i en les respostes que no ens donen a les preguntes plantejades, insistim, per la via legal del registre d’entrada.
 
Diu el PSOE/equip de govern municipal que qüestionem “l'existència d'un mínim en el primer tram de consum que no existeix des de fa 8 mesos aproximadament”. I el continuem qüestionant. És cert que Esquerra Republicana vàrem votar a favor de l’eliminació dels 24 m3 de mínim que es venien pagant fins aleshores, faltaria més; però també és cert que, en els rebuts d’aigua proporcionats per veïns del poble que hem analitzat, com l’aigua clara, es carreguen trams mínims que no sabem a què responen. I per això demanem: TRANSPARÈNCIA!
 
 
Per exemple, observem reiteradament rebuts d’aigua del 2014 en què el consum és de 1.060 litres (és a dir, poc més d’1 m3) i se’ls cobra 3 m3, és a dir, més del doble del consum efectiu. I si ens n’anem a la quota de servei de clavegueram i a la quota de consum de clavegueram, amics del PSOE, no és el Pisuerga, sinó el Guadiana que passa per Faura de manera inexplicable: a veure si esbrinem on són les Lagunas de Ruidera! I ho farem públic, si cal, amb còpia acarada dels rebuts de Faura i de Benifairó. De fet, l’aparició/desaparició de les quotes esmentades no respon als cànons, és a dir, als impostos establerts per la Generalitat Valenciana: sabem llegir, llegim i sabem interpretar; i sobretot sabem escoltar les queixes dels ciutadans.
 
En definitiva, potser tot el temps que empren vostès a respondre de manera matussera, sense arguments, preguntes formulades a l’Ajuntament per la via legal del registre d’entrada, el podrien aprofitar per ser clars i transparents. Per tant, no ens estarem de recordar-los públicament, amb llum i taquígrafs, les preguntes que no responen i que tenen en el registre d’entrada de l’Ajuntament. Temps al temps!
 
P.S: amb posterioritat a la redacció d’aquest article, just un mes després de registrades les preguntes hem rebut una no-resposta de l’equip de govern.

Josep Ribera,
secretari d’Organització d’Esquerra Republicana-Faura 

Descargas

next