Jornada organitzada per la Plataforma No al Macroabocador de Llanera

12 abril 2015 01:00h
LA PLATAFORMA NO AL MACORABOCADOR DE LLANERA PRESENTA EXPERIÈNCIES I MODELS ALTERNATIUS DE GESTIÓ DELS RESIDUS EN LA JORNADA CELEBRADA EL PASSAT DISSABTE, 28 DE MARÇ, AL CENTRE CULTURAL DE XÀTIVA

La jornada sobre Gestió dels residus: alternatives sostenibles, organitzada per la Plataforma No al Macroabocador de Llanera es va celebrar el dissabte, 28 de març, al centre cultural de Xàtiva, amb un programa complet : pel matí, anàlisi crític del Pla Integral de Residus (PIR), junt a  ponències d’alt nivell tècnic, amb alternatives pràctiques de gestió sostenible dels residus (o recursos) perfectament aplicables als pobles de les nostres comarques;i per la vesprada, es va convertir en  un espai obert per a la participació i la lliure expressió dels posicionaments al respected'aquest tema d’entitats i partits locals, en un primer torn, i  posteriorment, d'aquells que tenen representació a les Corts Valencianes, amb els quals va concloure la sessió.

De la primera sessió del matí, cal destacar en primícia, l’anunci realitzat per Pep de la Rubia, Coordinador d’Ecologistes en Acció del País Valencià, respecte de la imminència del fallo judicial sobre el  contenciós plantejat a la totalitat del Pla Integral de Residus de  2013 per diverses entitats (Federació d'Ecologistes en Acció del País Valencià, Plataforma ciutadana No a la Contaminació, Plataforma  No al macroabocador de Llanera, Asociación de afectados por el vertedero Les Canyades, Centre excursionista de Castelló, EU del PV, PSOE-PV i Coalició Compromís), en concret, el dia 21 d'abril el TSJ de la Comunitat Valenciana emetrà la seua decisió.

A continuació, les ponències d'Elena Díaz, per part de la Fundació Per a la Prevenció de Residus i Consum, Anna Peña, de l'associació Retorna i Alodia Pérez, de Amigos de la Tierra, van aportar exemples, anàlisi detallats i mesures concretes d'alternatives de gestió sostenible dels residus. Començant per la proposta d'incorporació d'una normativa de coresponsabilitat dels diferents elements que hi participen, productors , comerciants i ciutadans, i prioritzant aquelles mesures que incideixen en la reducció del residu generat i del seu correcte tractament. Continuant amb la necessitat de la separació en origen de la fracció orgànica del fem produït, que pot ser reutilitzat amb un  tractament senzill aconseguint un adob de bona qualitat, evitant així també la contaminació d'altres materials integrants, que podem fer servir com a recursos per a altres empreses. Recollida que es podria realitzar amb una recollida selectiva porta a porta, com es fa en més d'un centenar de pobles de Catalunya o fins i tot en grans ciutats com Milà, o bé, per altres mitjans alternatius. I completant la visió amb les bondats de l'anomenat Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR),  que consisteix en arbitrar mesures per assignar un valor econòmic als envasos de manera que entren en sistema circular d'arreplegada d'aquests pels comerciants, retorn pels ciutadans i reutilització o reciclatge (com es feia abans amb els vidres quan tornàvem l'envàs per comprar el producte). Les dades de recuperació d'aquest sistema són espectaculars, així com l'estalvi econòmic que genera als ajuntaments, tant per la reducció del volum del contenidor del fem (al qual no anirien els envasos) com l'estalvi en neteja viària (no trobaríem cap envàs tirat pel carrer), tot això triplicant l'índex de recuperació d'envasos respecte d'altres sistemes utilitzats, del 30% es passaria al 90%. Però deixant clar que necessita d'una regulació d'àmbit estatal o autonòmica per a la seua aplicació, que ja està realitzant-se en més de quaranta regions.
 Ja per la vesprada, en la segona part de la jornada, José Luis Gijón, en representació d'ACCEDE- Demòcrates Valencians, de Cerdà, Rafael Mira, per part de la Plataforma del Fem de la Vall d'Albaida i Ramon Ros, portaveu de Podem-Xàtiva, van expressar els seus plantejaments. No hi va poder assistir Manel Castelló, per part de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics, per qüestions personals.

El dia va concloure amb la taula rodona dels partits amb representació parlamentària, amb l'absència del representant del Partit Popular i la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria qui havia estat també convidat a participar. Tots tres, Paco Agulló, per part d'Esquerra Unida, Juan Ponce, en representació de la coalició Compromís i Carmen Sánchez, del PSPV-PSOE, van manifestar la necessitat de derogar el PIR 2013 per poder encetar polítiques adreçades a la sostenibilitat en sintonia a les propostes manifestades al llarg del matí a les quals es van referir en diverses ocasions, com la necessitat de la separació de la fracció orgànica en origen, afirmant també, davant d'una pregunta del públic, que en cas de tenir responsabilitats de govern, incorporarien el sistema SDDR al nostre territori, entre d'altres iniciatives, que avancen envers els objectius que marca la normativa europea per a l'any 2020.

En conclusió, pensem que la jornada va resultar un èxit pel concepte global utilitzat, per l'anàlisi des de les diferents perspectives del procés, per la varietat i qualitat de les ponències i propostes exposades i per la seua aplicabilitat al nostre territori. Així com per oferir l'oportunitat d'expressió lliure i plantejaments programàtics d'un tema que no es podrà esquivar i que caldrà abordar d'una manera o d'altra. I que serà millor per a tots si es fa de manera sostenible i respectuosa amb l'entorn i les persones, on no caben aquestes grans instal·lacions.

En les properes setmanes la Plataforma distribuirà els materials resultants d’estes jornades i les filmacions i gravacions de les diferents intervencions. Així totes aquelles persones interessades que no van poder assistir coneixeran del que es va parlar i de les alternatives reals i pràctiques que existeixen a les bombes ambientals i socials que són els macroabocadors i el model de gestió de residus actual.

Plataforma No al Macroabocador de Llanera 
next