L'Agència Energètica de la Ribera promou l'Arquitectura Passiva

2 abril 2015 01:00h
L'Agència Energètica de la Ribera, continuant amb les seues activitats formatives, acaba d'iniciar un Cicle de Seminaris Monogràfics sobre Arquitectura Passiva. D'aquesta manera, el 27 de març va tenir lloc el primer seminari del cicle, el qual va versar sobre Tancaments Horitzontals Inferiors en Edificis de Consum d’Energia Quasi Nul.

A la jornada van assistir professionals de la construcció, els quals van aprendre els avantatges de l'arquitectura passiva, aprofundint en la manera de dissenyar i executar els murs, sòls i soleres, analitzant els ponts tèrmics que es produeixen i la manera d’evitar-los. Així mateix el seminari es van presentar les solucions constructives presents en el mercat utilitzades en la construcció d'edificis de consum d'energia quasi nul, comptant per a això amb la col·laboració de Foamglas.
 
Durant el seminari es va presentar el projecte europeu Republic-Med, en el qual participa l'Agència Energètica de la Ribera i té com a objectiu promoure l'eficiència energètica en espais públics. Per això s'estan aplicant noves metodologies en tres edificis i dos espais oberts pilot a la Ribera.

L'Agència Energètica de la Ribera promourà més seminaris durant els propers mesos, analitzant diferents aspectes de l'edificació passiva, impulsant així els edificis de consum d'energia quasi nul. D'aquesta manera, formant als professionals del sector, s'afavorirà el compliment de la Directiva Europea 2010/31/ UE, la qual estableix el marc normatiu per a la implantació d'edificis de consum d'energia quasi nul en l'horitzó 2020.
 
Agència Energètica de la Ribera


 
next