CCOO - Plantilles estables, també als Ensenyaments Artístics Superiors

4 maig 2015 01:00h
La FE CCOO PV aposta i treballa per plantilles estables, també als Ensenyaments Artístics Superiors
 
Les plantilles de Conservatoris Superiors de Música i Dansa, així com l’ESAD, són plantilles que tenen un marcat caràcter provisional des de fa vora 20 anys. La majoria de plantilla està provista mitjançant comissions de serveis i també de forma interina.

El plantejament d’estabilitzar-les ha estat una proposta que hem valorat com positiva des del moment en que se’ns va comunicar.

El camí per portar a terme este objectiu es preveu mitjançant dos procediments: accés per millora d’ocupació des del cos de professorat de música i arts escèniques i ingrés per oposició lliure.
 
Des de la FE CCOO PV valorem que és una solució per a l’estabilitat de les plantilles, sempre i quan tots dos siguen procediments ajustats a la legislació vigent i que garantesquen la transparència que mereix.
 
En la mesa de dimecres 28 s’ha tractat l’esborrany d’un dels procediments: l’accés des del cos de professorat de música i arts escèniques mitjançant un concurs de mèrits,un procediment de millora d’ocupació que proveirà el 30 % de la plantilla.
 
Respecte d’aquest procediment i de com està organitzat, FE CCOO PV ha plantejat diferents punts importants.
 
Els membres del tribunal han d’estar assignats per sorteig

L’exigència d’aprovar el Certificat de Capacitació durant el següent curs al procediment selectiu ens sembla de dubtosa legalitat i a més improcedent des del punt de vista pedagògic i també de la promoció de l’ús i l’ensenyament del valencià en base als següents principis:

- L’alumnat te dret a ser atès en valencià i això és garanteix amb l’exigència de la competència lingüística que significa el C1 (Mitjà de la JQCV).
- La Capacitació te com objectiu garantir la docència en valencià de l’àmbit de cada professor o professora. Exigir-lo per exercir la docència en unes places que no estan catalogades com ensenyament en valencià no sembla coherent.
- A més el llistat d’acreditacions de la competència deixa fora les acreditacions d’EOI de català i també el títol de filologia catalana, fet rebutjat reiterades vegades per totes les instàncies jurídiques

A més, pel que respecta al barem, hem fet aportacions fruit de les observacions de la nostra afiliació en alguns punts de forma que puga recollir millor tots el mèrits a valorar.
 
Pel que respecta a l’ingrés lliure mitjançant la convocatòria d’oposicions, tot i no estar en este moment damunt la taula, la FE CCOO PV ja ha proposat en moltes ocasions que la forma de reduir la precarietat en les plantilles passa per ofertes d’ocupació que abastesquen totes les places cobertes de forma interina i que tenen caràcter estructural. Aquest procediment hauria de pautar-se en un acord de legislatura de manera que estiga planificada la seua cobertura, facilitant també així la planificació de qui aspire a cobrir-les.


 
next