STEPV exigeix a l’Estat negociar les condicions laborals del personal públic

29 març 2017 01:00h

Intersindical Valenciana exigeix a l’Estat negociar les condicions laborals del personal públic per 2017

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de convocar la Mesa General de Negociació de les Admistracions Públiques com a pas previ i preceptiu a la tramitació parlamentaria del Pressupostos Generals de l’Estat

Els empleats i empleades públics, junt als usuaris i usuàries dels serveis públics, són els que han suportat sobre les seues esquenes el pes de les polítiques de restricció de la despesa pública, convertint aquest col·lectiu en un nínxol de precarietat laboral; tant en qüestions relatives a la quantitat i qualitat de l’ocupació, com en altres aspectes relatius a les condicions laborals.

Ara, en un context de recuperació dels indicadors econòmics, des d’Intersindical Valenciana considerem que ha arribat el moment que es produïsca un primer pas pel canvi de les polítiques envers els serveis públics i del seu personal. Cal una aposta clara per potenciar el serveis públics, recuperar la gestió i les prestacions de serveis en mans de la iniciativa privada i permetre als empleats i empleades públics millorar la seua situació laboral i retributiva.

Això, només es possible si, als PGE per 2017, hi ha un reflex objectiu i quantificable en les partides destinades a aquesta finalitat i si s’introdueixen, via Llei de Pressupostos, els canvis normatius necessaris. Ara bé, és preceptiu que, al menys les que afecten a les condicions laborals del personal de les Administracions Públiques, siguen objecte de negociació col·lectiva.

En particular, aquesta negociació ha d’estar presidida per la prioritat en la generació d’ocupació neta, adequant les plantilles a les necessitats reals dels serveis públics, fomentar l’estabilitat en l’ocupació, convocant ofertes d’ocupació sense límits a la taxa de reposició i vetlar per la qualitat de l’ocupació, eliminant qualsevol discriminació i abús de la temporalitat.

Pel que fa als aspectes retributius és fonamental iniciar un camí per la recuperació del poder adquisitiu, establint un increment salarial per 2017 superior a la previsió de la variació de l’IPC i, en el seu cas, la clàusula de revisió salarial; així com habilitar un fons extraordinari, al llarg de la legislatura, per la recuperació del poder adquisitiu perdut al llarg de la crisi. Acabar amb l’exclusió del personal interí del complement de carrera professional i amb les penalitzacions retributives en les situacions d’incapacitat temporal.

Per últim, no podem deixar de fer esment de l’eliminació dels entrebanc legals a la jubilació parcial de les empleades i empleats públics i a l’establiment de veritables mesures per garantir la igualtat de gènere, eliminant la discriminació laboral, la bretxa salarial i el sostre de vidre.

És per això que Intersindical Valenciana considera que, abans d’iniciar la tramitació parlamentària del PGE de 2017, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques ha de convocar la Mesa General de les Administracions Públiques, per negociar els aspectes relatius a les condicions laborals dels empleats i empleades públics.


 
next