Escola Valenciana demana que es mantinguen les dues línies al CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot

/ Burjassot
16 maig 2017 01:00h
Mobilització del col.legi

La Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord – Escola Valenciana ha proposat a Conselleria d’Educació conservar les dues unitats d’Avançat 1 al CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot com a condició especial. L’entitat cívica opina que cal parar atenció a l’informe de l’Ajuntament de Burjassot i a les necessitats específiques del barri.

El president de la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord, Àngel Martí, ha insistit en el servici  públic que proporciona aquesta escola de Burjassot: "Volem que l’Administració mantinga en el mapa escolar el centre Sant Joan de Ribera i donem suport a les famílies i els mestres que s’hi estan manifestant perquè així siga". 

En aquesta línia, Àngel Martí ha declarat: "Nosaltres, des d’Escola Valenciana, sols volem que es reconsidere la idoneïtat d’habilitar les dues unitats de l’Avançat 1 d’aquesta escola de forma excepcional. Pensem que s’han de tindre en compte factors com les característiques del centre, el context social i econòmic, la ubicació i, sobretot, l’estudi desenvolupat per l’Ajuntament de Burjassot en què estableix la necessitat de continuar amb dues unitats en el districte 1. Amb tot, volem que es concedisca una pròrroga de les dues línies per un temps indeterminat"

Escola Valenciana defensa que no es tanque cap unitat ni a zones rurals ni a zones urbanes. El CEIP Sant Joan de Ribera ha tingut durant 10 anys unes instal·lacions deficients, que daten del període republicà i que es trobaven disperses en tres punts del poble. Des de fa menys d’un mes, el centre educatiu compta amb una única infraestructura capaç de donar servici a un barri amb unes necessitats específiques i que té l’afegit d’haver apostat per l’itinerari més pròxim al model educatiu d’Escola Valenciana: l’Avançat 1.

L'entitat també proposa, d’una banda, un seguiment més acurat d’inspecció educativa de la minva d’escolarització i, d’una altra, la necessitat de comunicar a les comissions d’escolarització una bateria de criteris que redistribuïsquen l’alumnat de la manera més equitativa possible per a evitar, així, la formació de guetos en el sector públic.

next