FSMCV impulsa l'expedient perquè les societats musicals siguen declarades BIC

/ València
5 juliol 2017 01:00h

El president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Pedro Rodríguez, va presentar aquesta setmana a la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, la proposta completa perquè la “Tradició musical popular materialitzada per les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana” siga declarada Bé d’interès Cultural (BIC). Aquesta reunió s’ha produït després de la Proposició No de Llei proposta per Podem i el consens que es va produir en les Corts en novembre de 2015, i després de diverses reunions entre els tècnics de la matèria i els òrgans de govern de l'FSMCV.

Amb aquesta reunió, l'FSMCV ha vist com el camí per a cristal·litzar la seua aspiració perquè el moviment associatiu arribe fins a la seua declaració de BIC, en la seua tipologia de bé immaterial i que la mateixa Federació siga protectora del patrimoni cultural valencià, arriba al final. Les diverses parts esperen que l’expedient siga incoat inmediatament i que la declaració oficial estiga aprovda abans de finals d’any.

L’expedient presentat s’adjudica per part de l'FSMCV, un altre document que inclou la proposta de les mesures i el marc legal que ha d'acompanyar aquesta declaració BIC, de manera que supose una protecció eficaç del Bé i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, tal com promou la UNESCO i va ratificar l’Estat espanyol en 2006.

L'FSMCV considera que aquesta declaració és del tot imprescindible i que posa de manifest la importància del projecte social, educatiu i cultural d’un moviment associatiu que conforma 574 societats musicals amb 40.000 músics (el 50% del total espanyol), 60.000 alumnes de les escoles de música, 4.000 professors, 5.000 directius i més de 200.000 socis.

La Federació va iniciar les seues accions perquè les societats musicals foren declarades BIC en 2008, “per la seua contínua contribució a la conservació i potenciació del patrimoni cultural valencià” i per les seues “accions d’enriquiment, foment, protecció, coordinació, difusió i promoció de la música en els nostres pobles i ciutats”. Un camí llarg i tortuós segons la mateixa entitat i esguitat de dificultats tècniques.

El que suposarà ser BIC per a cada societat musical i la Federació dependrà de les mesures d’acompanyament. Una proposta d’aquestes mesures recull totes les aspiracions de l'FSMCV perquè “és faça justícia a un col·lectiu i la declaració de BIC proporciona un marc legislatiu i competencial coherent i eficaç”, ha declarat Pedro Rodríguez.

La Federació va iniciar les seues accions perquè les societats musicals foren declarades BIC en 2008, “per la seua contínua contribució a la conservació i potenciació del patrimoni cultural valencià”

Aquestes mesures s’exposen en un catàleg que recull principalment: la necessitat de donar suport a les societats musicals amb ajudes orientades cap a la construcció, adquisició i reparació dels seus actius tangibles i intangibles (edificis, auditoris, locals socials, instruments, mobiliari, TICs, béns susceptibles de propietat intel·lectual, etc.) també la posada a la seua disposició de locals públics per a desenvolupar la seua activitat, la creació de programes de protecció, recuperació i digitalització d’arxius, la generació d’instruments financers fàcils d’assimilar per al col·lectiu o el suport per a certàmens, festivals i beques.

Carmen Amoraga i Pedro Rodríguez en la reunió mantinguda aquesta setmana.

També permet la creació de mecanismes de col·laboració i de finançament per poder dur-se endavant l’ensenyament de les escoles de música, la promoció de les relacions comarcals entre els diferents agents que participen en el BIC, la creació de línies de fomentació de la investigació, composició, circulació, divulgació i emprenedoria en temes de música, amb especialitat incidència amb la creació de llocs de treball, innovació i internacionalització, la promoció dels factors que en les societats musicals han de veure en inclusió social, igualtat, joventut, intergeneracionalitat i voluntariat, dotacions per a premis i celebració del Dia Valencià de la Música, el foment i la valorització de la música festera i les tradicions populars valencianes que s'executen acompanyades de música, la imprescindible coordinació interadministrativa i la generació d’un corpus legal propi que tinga en compte les peculiaritats del Bé a protegir.

L'FSMCV fonamenta la Llei Valenciana de la Música que atorga a la Federació el títol d’entitat “protectora del patrimoni cultural valencià” per distingir-se en “activitats de conservació i enriquiment” del mateix. Aquest fet també és objecte d’atenció entre les mesures d’acompanyament proposades i s’uneix a la petició, també inclosa, que la mateixa FSMCV participa com a membre del ple dret en els principals òrgans consultors de referència a nivell cultural, educatiu i social del País Valencià.

next