Pedreguer posa en marxa un Fons d'Emergència Social


Fins 37 famílies es van acollir l’any passat a aquesta mesura
 
Com l’any passat les ajudes aniran destinades a l'adquisició de material escolar, atesa la política retalladora que cada vegada més aplica la Conselleria en aquest aspecte, reduint beques i altres ajudes necessàries per a la correcta escolarització de la gent jove.
 
L’Ajuntament de Pedreguer, per tercer any consecutiu, ha engegat un Pla d’Ajudes Socials 2013, un Fons Municipal d’Emergència, donades les circumstàncies econòmiques i socials que estem patint i coneixent les circumstàncies que estan passant les famílies de la localitat.
 
Amb això s’intentaran pal·liar les conseqüències que està tenint l’aplicació de les diferents mesures que estan prenent tant el Govern espanyol com l’autonòmic, en la mesura en que estan retallant les possibilitats de moltes famílies quant al dret a rebre una educació digna i en igualtat d’oportunitats.
 
Ateses la bona gestió i administració que s’ha aconseguit fer del pressupost municipal, els fons podran eixir dels mateixos pressupostos, concretament de la partida de Benestar Social.
 
Per participar-hi es tindran en compte motius econòmics, a través dels informes dels serveis socials municipals i dels mateixos centres escolars, així com la documentació que en cada cas es demanaran als peticionaris.
 
Les instàncies es troben dipositades en les oficines de l’Ajuntament de Pedreguer,  en les dependències dels serveis socials o també podran descarregar-se des de la web municipal, però només podran tramitar-se davant els serveis socials municipals situats al Centre Social de Pedreguer (Carrer Ajuntament 21).
 
La documentació necessària per la tramitació deurà ser presentada en els següents dies i horari:
Mes de setembre de 2014: dies 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 i 26.
Horari: de les 9:30 fins les 12:30 hores. 

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.

Publicitat
Publicitat