Riba-roja premiarà els funcionaris que aporten idees i projectes

El ple aprova un manual per regular la productivitat dels funcionaris
 
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria pagarà entre 150 i 300 euros als funcionaris i treballadors públics per cada idea que aportin i que serveixi per millorar els serveis municipals amb un màxim de tres idees a l'any per cada empleat, la validesa del qual i eficàcia en el departament haurà de ser corroborada, posteriorment, per un tècnic o un superior jeràrquic prèviament a l'aprovació per part de la Junta de Govern. 
 
Aquestes assignacions econòmiques estan incloses en el manual de productivitats destinades als empleats de l'ajuntament que ha estat aprovat pel ple municipal amb el vot de l'equip de govern -format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida- i del Partit Popular mentre que Ciutadans es va abstenir i Riba-roja Pot va votar en contra de l'acord. Aquest manual és pioner a la comarca del Camp de Túria.
 
La mesura té com a principal fonament eliminar "la discrecionalitat" amb què es concedia l'assignació de productivitats que rebien els empleats de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria per objectius o tasques extraordinàries. D'aquesta forma, des d'ara aquestes productivitats es concediran d'acord als criteris continguts en el citat manual i s'elimina qualsevol escletxa discrecional o capritx polític.
 
 
El manual preveu alguns valors a l'hora de concedir les gratificacions per les idees aportades pels treballadors com l'estalvi en temps o en mitjans sense disminuir la qualitat, els millors temps de resposta a igualtat de mitjans, l'eliminació de tràmits o procediments inútils o qualsevol altra iniciativa que aporti una millor prestació del servei de manera objectiva i directe. Una vegada la millora s'hagi implantat en l'administració municipal i es trobi en ple funcionament, s'avaluarà la plena eficàcia de la mateixa.
 
El manual aprovat pel ple inclou la creació de grups de millora a l'ajuntament "amb caràcter interdepartamental", amb propostes concretes d'actuació en els diversos serveis, integrat per un mínim de tres treballadors municipals i una assignació de 3.000 euros per grup a repartir entre tots ells. No obstant això, no podran participar cada any en més de tres grups. Per enjudiciar la seva eficàcia es tindrà en compte el resultat obtingut, les dificultats oposades i els mitjos empleats. 
 
La regulació municipal també abasta la creació d'un programa destinat a realitzar el treball davant la baixa d'un treballador en qualsevol departament municipal, de manera que la resta i integrants de l'àrea rebran una productivitat com a conseqüència de l'assumpció de tasques extraordinàries. En aquests casos la quantia econòmica de la productivitat es dividirà entre tots els empleats del departament.
 
 
La productivitat també s'aplicarà en aquells casos en els quals un empleat realitzi una tasca o funció de major responsabilitat encomanada en el seu lloc de treball, la quantia econòmica del qual haurà de ser acreditada mitjançant un informe argumentat del cap del departament que, posteriorment, es validarà per l'òrgan competent i es lliurarà a la Taula de la Negociació.
 
Una altra de les situacions que queda regulada en aquest manual de productivitats són aquells serveis extraordinaris que es realitzin fora de la jornada habitual de treball, segons el conveni vigent, com les funcions en dissabtes, diumenge o festius.
 
El regidor de Personal, José Luis López, ha afirmat que aquest manual "compta amb el suport dels sindicats de l'ajuntament" la finalitat del qual "persegueix acabar amb la discrecionalitat i el capritx amb què s'han concedit durant els últims 20 anys, fins al punt que existeixen casos com el d'un empleat que malgrat rebre un sou anual de 60.000 euros tenia a més una productivitat de 600 euros mensuals; a partir d'ara, aquestes situacions queden eliminades".
 
López ha subratllat que el manual "és molt clar i concís pel que fa al procedir opac, capritxós i arbitrari amb què s'atorgava anteriorment ja que ara cada empleat sap a què atenir-se en cada cas i les retribucions que li corresponen pel concepte de productivitat".


 
 

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.

Publicitat
Publicitat