Exposició i debat sobre els programes i resultats de 2016 a Alacant

ALDES continua la seva labor de suport a col·lectius amb dificultats en  la seva inserció laboral, amb 40.000€ per a programes d’entitats sense ànim de lucre
 
La Regidoria d'Ocupació i l'Agència Local de Desenvolupament, que dirigeix l'edil Sonia Tirat, ha destinat 40.000 euros a l'orientació professional de prop de 1.500 persones pertanyents a col·lectius amb dificultats en la seva inserció laboral, de les quals 210 han trobat ocupació gràcies a aquestes accions durant l'any 2016.
 
La regidora Sonia Tirat ha coordinat aquest divendres una jornada d'exposició i debat sobre els programes desenvolupats per nou entitats dins del programa d'ajudes dirigides a entitats sense ànim de lucre que treballen l'orientació professional amb col·lectius difícil inserció laboral.
 
Entitats com Creu Roja Espanyola, Fundació Nova Feina, APSA, Natzaret, COCEMFE, UPAPSA, Obra Social Santa Luisa de Marillach, Associació ADACEA Alacant i ASPALI han pogut exposar mútuament i compartir les característiques de les experiències i els casos abordats.
 
Del balanç presentat per les entitats beneficiàries de les ajudes es desprèn que les accions desenvolupades han aconseguit a un total de 1.449 persones que han estat ateses i orientades laboralment de forma individual, s'han realitzat 142 accions grupals de cerca d'ocupació i orientació i s'han desenvolupat 22 accions formatives per a l'ocupació.
 
Sonia Tirat ha mostrat la seva satisfacció per la labor realitzada per les entitats participants, i ha valorat l'impacte d'aquest programa per al foment de l'ocupació, que ha facilitat la contractació de 210 de les persones participants en els projectes.
 
Aquest programa d'ajudes s'engloba dins de les accions destinades als sectors de població que més han sofert la crisi i les polítiques de retallades, al mateix temps que s'ofereixen accions que han demostrat un millor resultat i impacte en matèria d’ocupabilitat, com és el cas dels programes de mentorizació i assessoria personalitzada. D'aquesta manera les mesures dels departaments municipals s'han dirigit particularment a la població juvenil, les persones aturades de llarga durada i les dones, independentment de la seva edat.
 
PROGRAMA D'ACTUACIONS
 
-Cruz Roja Espanyola ha rebut d’ALDES una subvenció de 7.572 euros per desenvolupar el projecte 'Ponts per a l'ocupació: itineraris per la igualtat', que ha donat atenció individual a 119 dones, amb un total de 463 sessions individuals, i 86 sessions grupals. En matèria de formació professional per a l'ocupació ha arribat a 39 dones que han rebut 1.204 hores de formació en diverses activitats laborals. Creu Roja a més ha realitzat tasques d'intermediació en la signatura d'un total de 38 contractes temporals.
 
 -Fundació Nova Feina ha rebut una ajuda de 5.600 euros per al desenvolupament de 15 actuacions grupals d'orientació laboral i autoocupació que han arribat a 253 persones, i tres accions de formació per a l'ocupació per 805 hores. A més, ha intervingut en la signatura de 22 contractes, dos d'ells indefinits.
 
-APSA ha obtingut prop de 5.000 euros per a l'activitat del Centre d'Orientació, Formació i Assessorament Laboral (COFAL), dirigit a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest servei ha donat atenció individualitzada a 97 persones i ha realitzat 9 accions grupales d'orientació. A més, ha ofert un curs de formació professional per 15 usuaris, així com tres programes formatius de qualificació bàsica, i ha realitzat labors d'intermediació en 12 visites a empreses que han formalitzat un total de 6 contractes.
 
-UPAPSA ha rebut també prop de 5.000 euros per atendre el seu programa de Servei Integral d'Ocupació, que dóna atenció directa a persones amb discapacitat intel·lectual, al qual en 2016 es van incorporar col·lectius de difícil inserció laboral, com són joves, parats de llarga durada, majors de 45 anys i en risc d'exclusió, entre uns altres. En matèria d'orientació, UPAPSA ha registrat 288 persones beneficiàries –190 homes i 98 dones, i ha desenvolupat accions amb 132 empreses, gestionant un total de 89 ofertes de treball, que s'han materialitzat en 29 contractes. Dins d'aquest programa, cal destacar la incorporació de les empreses Decathlon i Primark a la Borsa d'empreses d'Ocupació de UPAPSA.
 
-Natzaret ha obtingut 4.614 euros per al desenvolupament del seu projecte 'Dones i Inserció laboral al carrer 2016', dirigit a promoure l'accés de mares i dones joves al mercat laboral, mitjançant la implantació d'unes actuacions en Xarxa que procurin atenció i reinserció soci-laboral de les dones. Per a això,  Natzaret ha elaborat 30 Itineraris individualitzats a dones, tutories individuals i tallers, procurant que les joves coneguin els recursos dels seus respectius barris, i ha intervingut en la formalització de 15 contractes .

-COCEMFE (Federació d'Associacions de Discapacitats físics de la Província d'Alacant) ha obtingut 4.560 euros per al seu Servei d'Intermediació Laboral, ocupació i formació 2016, orientat a promoure la integració soci-laboral de les persones amb discapacitat física o orgànica. Aquest servei ha ofert orientació professional a 515 persones, formació professional a 49 alumnes i alumnes −que ha inclòs un curs de dependent de comerç a 13 alumnes, formació per al permís conducció a 6 persones amb discapacitat  i altres accions formatives integrades a la Xarxa Incorpora−. En matèria d'Intermediació, COCEMFE s'ha establert com a objectiu l'aconseguir una xarxa amb empreses col·laboradores integrada per 265 empreses contactades noves i 268 empreses en seguiment. Gràcies a aquesta labor, s'han aconseguit formalitzar 90 contractes de treball.
 
-L'Obra Social Santa Luisa de Marillach ha obtingut 3.245 euros per dur a terme l'anomenat Projecte SOLCO-centre d'inserció sociolaboral, dedicat a la Promoció personal, formació integral i inserció sociolaboral de persones especialment situació de vulnerabilitat i amb dificultat d'accés a l'ocupació, del que s'han beneficiat 137 persones. 
 
-L'Associació ADACEA Alacant ha rebut 2.369 euros per al seu Programa d'Intervenció per a la Inclusió i Participació Social de les Persones amb Dany Cerebral Adquirit (DCA), pel qual s'han realitzat 90 entrevistat i s'han inscrit 22 persones amb DCA. ADACEA ha desenvolupat tallers adaptatius i activitats de la vida diària, foment d'autonomia i promoció de la vida independent, així com formació prelaboral, i ha mediat perquè 4 demandants aconsegueixin ocupació, un d'ells contracte temporal d'un mes en Decathlon.
 
-Finalment, ASPALI (Associació Asperger Alacant.TEA) ha obtingut prop de 2.000 euros per al seu projecte d'inclusió laboral i educatiu per a joves amb TEA de la ciutat d'Alacant, que ha ofert orientació a 26 persones a les quals s'ha ajudat a definir els seus Itineraris individualitzats, i s'han realitzat 2 Tallers d'intervenció a l'aula que han aconseguit a 150 alumnes de 8 centres. En formació professional, ASPALI ha impartit tres mòduls de formació professional en competències informàtiques, i ha intervingut en la signatura d'un conveni amb 15 entitats que han afavorit la difusió de 14 ofertes d'ocupació i la contractació d'un usuari.

 
 

 

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.

Publicitat
Publicitat