L'espai per a vianants agafa força en el Pla Especial de Protecció del nucli històric de Patraix

S'obri un període de 45 dies per a fer al·legacions a un pla que ha inclòs les propostes veïnals
23 abril 2019 19:00h
El pla es podrà consultar en la web de l'Ajuntament de València. / AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

VALÈNCIA. El Pla Especial de Protecció del nucli històric tradicional de Patraix (PEP) estableix la necessitat de redefinir l'ordenació del nucli històric d'aquest barri de València que va ser declarat Bé de Rellevància Local per a garantir la preservació dels seus valors tant culturals com patrimonials i la posada en valor a l'entorn urbà en el qual està situat. 

Aquest pla, que ja es pot consultar en la pàgina web de l'Ajuntament, prioritza l'espai per a vianants enfront dels vehicles i va en la línia de les polítiques del govern de la Nau de fer una ciutat més amable per a les persones. Ara, s'obri un període de 45 dies per a fer al·legacions a aquest pla que té en compte les propostes del veïnat d'aquest barri de València. 

"És important posar en valor els diferents nuclis històrics de la ciutat, ja que València és una ciutat pericèntrica, però els barris no han rebut l'atenció que mereixien fins ara", ha comentat el regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià. 

Per això, i amb l'objectiu d'aconseguir el màxim consens entre l'Ajuntament i el veïnat, es va establir que les persones residents del barri de Patraix presentaren les seues propostes per a aconseguir una millora de la zona històrica del barri.

Gràcies a aquestes aportacions es va arribar a la conclusió que el pla havia d'ampliar l'àmbit del nucli històric tradicional del barri (NHT) i incloure l'illa de cases de Fra Mateu, que es correspon amb el traçat de la séquia de Favara, i els edificis de finals del segle XIX del carrer del Marqués d'Elx i totes les parcel·les relacionades amb l'edificació del carrer de Joan Baptista Coratjà. 

Protecció de la morfologia urbana

D'altra banda, el pla mantindrà l'estructura urbana de l'NHT per a protegir, així, les alineacions històriques i la seua morfologia tradicional i estudiar totes les intervencions possibles en els edificis, a més de garantir que els nous edificis que es construïsquen s'adapten a les característiques dels edificis que els envolten (per exemple, pel que fa a l'altura) i, per tant, queden ben integrats. 

Quant a l'ordenació del barri, es revisaran els entorns dels carrers del Venerable Anyés i de Fra Mateu. En el cas d'aquest últim es revisarà poder obrir l'espai lliure previst pel planejament vigent. L'encreuament del carrer Venerable Anyés amb l'avinguda de les Tres Forques es convertirà en una gran zona verda que marcarà l'entrada al barri. 

Per a la protecció de l'NHT, també es restringirà el pas de vehicles als carrers de Joan Baptista Coratjà, de Torís i del Cor de Jesús, s'eliminarà així l'aparcament en superfície, s'establiran solucions per a l'aparcament en l'entorn pròxim i s'alliberaran espai per als vianants. 

Un altre dels punts importants que preveu el pla és la millora de la integració de l'NHT i la posada en valor en la seua zona urbana. Per això, s'establiran itineraris ciclistes i per als vianants acompanyats de vegetació amb l'objectiu de generar un espai públic multifuncional.

next