La Fiscalia veu "intromissió en la intimitat" en la petició de Vox sobre dades del col·lectiu LGTBI

En la resposta es considera que "la petició de documentació podria suposar la revelació de l'orientació i identitat sexual dels afectats", i que podria incomplir la llei de protecció de dades
17 juliol 2019 14:38h

VALÈNCIA. La Fiscalia ha contestat hui la sol·licitud de criteri, demanada pel president de les Corts, Enric Morera, davant una petició de documentació efectuada per Vox al voltant de persones relacionades amb el col·lectiu LGTBI. En la seua resposta, considera que "la contestació de la petició de documentació podria suposar la revelació de l'orientació i identitat sexual dels afectats, cosa que podria suposar una intromissió en la intimitat". 

La petició de Vox, presentada el passat 1 de juliol, demanava documentació sobre les subvencions a col·lectius LGTBI. En ella s'exigien també "les dades de les persones" que han impartit "activitats amb menors". La diputada de la formació ultradretana Ángeles Criado va explicar que estaven "preocupats" per conéixer "en mans de qui deixem els nostres xiquets" i per "l'adoctrinament al qual poden haver sigut sotmesos". 

En la sol·licitud, també es van demanar les partides destinades en els pressuposts dels exercicis 2018 i 2019 a cursos, associacions, conferències, informes, assessories o centres culturals que estiguen relacionats amb l'activitat de col·lectius LGTBI. Dins d'aquest apartat es va exigir, a més, conéixer les quantitats assignades a activitats amb menors i les dades personals dels qui hagueren participat.

Dies més tard, la Mesa va acordar posar la petició de documentació en coneixement de la Fiscalia per a saber si podia ser constitutiva de del·licte abans d'acordar o no la remissió al Consell de la sol·licitud, La conclusió és que la petició no presenta indicis de la possible comissió d'un fet delictiu, encara que sí que destaca que la sol·licitud, en estar referida exclusivament al col·lectiu LGTBI, pot constituir una forma de discriminació.

La Fiscalia ha fet aquesta valoració atenent a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals. Després de la contestació de la consulta feta per la Mesa de les Corts a la Fiscalia i una vegada rebut el decret amb la contestació, el president de la cambra, Enric Morera, proposarà a la Mesa la tramitació de la petició tot adjuntant el document del Ministeri Fiscal perquè el Consell el tinga en compte a l'hora d'efectuar la contestació per tal de no incórrer en discriminació ni en la revelació de dades íntimes, segons han assenyalat el departament de comunicació de les Corts en un comunicat.

next