Arribada del Dattilo, l'Aquarius i l'Orione al Port de València