Les Corts eliminen els vestigis de la presidència de la condemnada Milagrosa Martínez