Gandia crearà una borsa de professionals del disseny gràfic

Qualsevol professional, estudi de disseny, estudi d'il·lustració, empresa del sector de la comunicació visual o UTE es podrà presentar a la convocatòria, oberta fins al 30 de gener del 2020
26 desembre 2019 18:08h
El regidor Jose Manuel Prieto ha comparegut aquest matí en roda de premsa per a informar sobre la iniciativa, que pretén reivindicar un element fonamental de les festes com és la cartelleria.  / AJUNTAMENT DE GANDIA, ÀLEX OLTRA

VALÈNCIA. La Regidoria d'Escena Urbana i Política Festiva de l'Ajuntament de Gandia, amb el suport de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), ha posat en marxa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector de la comunicació visual per tal de crear una borsa professional per a cobrir les necessitats d'encàrrecs que puguen sorgir com a conseqüència de les diferents festes, esdeveniments o actes a la ciutat de Gandia.

El regidor Jose Manuel Prieto ha comparegut aquest matí en roda de premsa per a informar sobre la iniciativa, que pretén reivindicar un element fonamental de les festes com és la cartelleria. "Volem acabar amb els encàrrecs puntuals. Amb aquesta borsa aconseguirem donar-li carta de normalitat i fomentar un planter de dissenyadors que seran els que participaran amb els seus dissenys en les festes i esdeveniments més importants que s'organitzen al llarg de l'any", ha dit Prieto, i ha afegit que, "gràcies a la recomanació de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, els treballs seran valorats a preu de mercat".

Per això, mitjançant aquesta convocatòria, es crearà una llista d'empreses i professionals amb un ordre de prelació segons la puntuació obtinguda per cada candidatura, a les quals l'Ajuntament s'adreçarà per a encomanar els encàrrecs que necessite en cada moment.

Tal com ha explicat l'edil, es podrà presentar a la convocatòria qualsevol professional, estudi de disseny o d'il·lustració, o empresa del sector de la comunicació visual, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d'empreses (UTE). 

Les persones interessades a participar hauran de presentar una candidatura, amb inscripció gratuïta. La documentació requerida –un dossier o book de treballs i un currículum personal o acreditació professional similar de l'empresa, així com la fotocòpia del document identificatiu (NIF o CIF)– s'ha de presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament de Gandia a través de la seu electrònica en format digital (PDF) adreçant-se al departament de Política Festiva i indicant en l'assumpte 'Convocatòria professional de disseny gràfic i comunicació audiovisual'.

El termini per a presentar les candidatures començarà el 16 de gener i finalitzarà el 30 de gener a les 14.00 hores. Una vegada rebudes les propostes, un comité de selecció format pel regidor d'Escena Urbana i Política Festiva; el director general i el coordinador del departament, i tres professionals del disseny gràfic i de la il·lustració proposats per l'ADCV avaluarà els dossiers presentats en funció de la qualitat dels treballs (fins a 5 punts), l'experiència en aquesta mena de projectes (fins a 2,5 punts) i l'originalitat i la creativitat (fins a 2,5 punts). 

Fet el barem, es fixarà un llistat en ordre de prelació segons les puntuacions obtingudes. En cas d'empat, prevaldrà la major puntuació obtinguda en el criteri 'Qualitat en treballs desenvolupats'. La resolució del comité de selecció es farà pública en el web de l'Ajuntament de Gandia, així com en el tauler d'anuncis del consistori, sense perjudici de la notificació personal a qui resulte adjudicatari de l'encàrrec.

next