La Generalitat convoca ajudes per a finançar el quart i cinqué any de cotització a la Seguretat Social dels autònoms

El Consell destinarà un total d'1,95 milions d'euros a aquestes subvencions
15 març 2019 18:20h
Serà necessari un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. La Conselleria d'Economia Sostenible ha publicat les ajudes per a finançar l'activitat dels autònoms valencians entre el quart i cinqué any de cotització. El Consell destinarà un total d'1,95 milions d'euros a aquestes subvencions.

Podrà ser destinatari qualsevol autònom del País Valencià que haja complit, dins de l'any natural, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs i que no compte amb més de nou persones treballadores contractades.

Amb aquest import es vol sufragar el cost mínim de la quota de professionals per compte propi en la fase de consolidació dels negocis, i el seu quart i cinqué any d'activitat. L'elecció d'aquests anys respon al fet que els tres primers exercicis ja gaudeixen de bonificacions d'àmbit estatal.

És el segon any que el Consell posa en marxa aquestes ajudes, que han sigut simplificades i s'han reduït els tràmits. Així mateix, es procedirà al pagament anticipat de la subvenció en el moment de la resolució de l'ajuda.

Per a la seua elaboració s'han tingut en compte les aportacions de les organitzacions de treballadors autònoms, en el si del Consell Tripartit per a les Relacions Laborals del País Valencià. Així, s'ha ampliat el col·lectiu al qual van adreçades les ajudes en incloure activitats professionals.

next