La Generalitat subhastarà 9 immobles i dedicarà els beneficis a finalitats socials i a mecenatge cultural

Els béns sortejats provenen d'herències rebudes pel Consell perquè el propietari no havia fet testament ni tenia hereus legals
23 octubre 2019 13:31h
El preu d'eixida acumulat d'aquests nou immobles en primera subhasta arriba als 844.196 euros. / GVA

VALÈNCIA (EP). La Conselleria d'Hisenda subhastarà un total de nou immobles, distribuïts en huit lots diferents, procedents d'herències en les quals la Generalitat ha sigut declarada hereva perquè el propietari no ha fet testament o no té hereus legals. Els ingressos obtinguts es destinaran a finalitats d'interés social i mecenatge cultural, segons publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En total, el preu d'eixida acumulat d'aquests nou immobles en primera subhasta arriba als 844.196 euros i, en cas que s'arribara a quarta subhasta, el preu seria de 518.440 euros.

Es tracta de la primera subhasta d'aquestes característiques els ingressos de la qual es destinaran a finalitats d'interés social i a mecenatge cultural, de manera que es complirà amb el que s'estableix en el nou Decret 20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual s'adapta la tramitació d'expedients d'herències intestades a la normativa estatal bàsica.

En concret, els ingressos obtinguts d'aquestes subhastes es destinaran dos terços a finalitats d'interés social i el terç restant a actuacions del Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat.

La presentació d'ofertes es realitzarà preferentment al Registre General de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en un termini d'un mes des de l'endemà a la publicació de l'anunci al DOGV. El plec de condicions que regiran les subhastes pot consultar-se en la Direcció General del Sector públic i Patrimoni de la Conselleria.

Les proposicions econòmiques es presentaran en sobre tancat i les ofertes per a les subhastes segona, tercera i quarta únicament s'obriran mitjançant el procediment de subhasta successiva, és a dir, en el cas que la subhasta immediata anterior quede deserta.

El termini per a la presentació de les ofertes comença aquest dijous, dia 24 d'octubre, i la data de l'obertura de les citades ofertes, que es durà a terme en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, situada al carrer de la Democràcia, 77, de València, es publicarà pròximament al DOGV.

Immobles a subhasta

Els nou immobles que ixen a subhasta s'ofereixen en huit lots, dels quals el de major import d'eixida és el corresponent a un habitatge urbà residencial amb parcel·la a Campolivar (Godella) el valor del qual en primera subhasta és de 486.336 euros.

De la mateixa manera se subhasten un pis situat al carrer Sagasta d'Elda; un habitatge i una parcel·la confrontant al carrer Salvador de Llíria; un habitatge al carrer Filipines de València; un local comercial al Grau de Castelló; el 50% d'un habitatge al carrer Pierre Boulez de Xàbia; unes parcel·les rústiques en la partida Terrafort de baix de Xàtiva, i una parcel·la d'oliveres en la partida Tras el Santo a Castellnou.

next