El govern espanyol aprova una subvenció de 10 milions per al transport públic metropolità de València 

Els imports que es concediran a les ciutats de Madrid i de Barcelona ascendeixen a 126,89 milions i a 109,3 milions, respectivament
29 novembre 2019 19:10h
Com a requisit previ a la seua concessió, les entitats beneficiàries de les subvencions han d'acreditar que disposen del corresponent Pla de Mobilitat Sostenible i que aquest és coherent amb l'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible. Imatge d'arxiu.

VALÈNCIA. El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un reial decret que regula la concessió directa de subvencions per al finançament del transport públic regular de viatgers de Madrid, Barcelona, València i les Illes Canàries.

Amb aquestes subvencions, el govern espanyol "pretén contribuir amb el finançament dels sistemes de transport terrestre i mobilitat de passatgers de diverses àrees metropolitanes o insulars que es caracteritzen per un important volum de població afectada, per la gran intensitat de desplaçaments, per la participació de diverses administracions en la seua gestió i per l'afectació del seu funcionament sobre l'activitat econòmica general i de diversos sectors".

A causa de la situació de pròrroga pressupostària, el govern espanyol ha iniciat la tramitació de les subvencions per la via de la concessió directa per raons d'interés públic, social, econòmic o humanitari; aquest mecanisme requereix l'aprovació mitjançant un reial decret.

Els sistemes de transport de les àrees d'actuació són el Consorci Regional de Transports de Madrid, l'Autoritat del Transport Metropolitana de Barcelona, l'Autoritat del Transport Metropolità de València i la de la Comunitat Autònoma de Canàries.

Els imports de les subvencions a concedir enguany coincideixen amb els imports dels Pressuposts Generals de l'Estat 2018 –prorrogats–: 126,89 milions d'euros per a Madrid; 109,3 milions d'euros per a Barcelona; 47,5 milions d'euros per a les Canàries, i 10 milions d'euros per a València.

Com a requisit previ a la seua concessió, les entitats beneficiàries de les subvencions han d'acreditar que disposen del corresponent Pla de Mobilitat Sostenible i que aquest és coherent amb l'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible.

AGERMANA'T

Necessitem la teua ajuda per a fer econòmicament viable Diari La Veu. Si vols continuar informant-te en valencià, agermana't ara!

next