Intu al·lega contra el Pla del Túria perquè "forma part d'una espiral de decisions viciades d'arbitrarietat"

L'empresa britànica que pretén construir un macrocentre comercial a Paterna assegura que el PORN busca impedir el desenvolupament del seu projecte
12 febrer 2019 17:17h
Intu al·lega que "el PORN constitueix una política de planificació econòmica prohibida". / EFE

VALÈNCIA. La promotora d'Intu Mediterrani, el macrocentre comercial projectat a Paterna (l'Horta Oest), ha presentat al·legacions davant la Conselleria de Medi Ambient a la proposta de modificació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural del Túria en considerar que forma part d'"una espiral de decisions polítiques, clamorosament viciades d'arbitrarietat, que se serveixen il·legalment de les potestats administratives per a portar avant l'oposició ideològica al projecte". 

La primera de les al·legacions posa de manifest que "el vertader caràcter de la proposta de modificació del PORN és la desviació de poder". "Respon a l'interés reconegut de fer fracassar Intu per part de determinada adscripció política que no compta amb atribucions en matèria d'ordenació del territori però aprofita els seus àmbits competencials per a adoptar decisions que impedisquen el projecte", denuncia l'empresa en un comunicat. 

De fet, assegura que les al·legacions "evidencien que el projecte no es troba ni tan sols pròxim al Parc Natural del Túria". En segon lloc, exposa "la falta de competència, ja que l'única finalitat del PORN és l'ordenació urbanística general, sense vinculació amb els espais naturals protegits". En establir per a les àrees d'interfase la classificació urbanística de sòl no urbanitzable protegit, entén que "s'exerciten competències urbanístiques que no competeixen a la Conselleria, tal com ha reconegut el director general de Medi natural, Antoni Marzo". 

Al seu judici, "és injustificable que, des del punt de vista de l'ordenació dels espais naturals protegits, s'haja configurat una llengua de sòl que no es troba en continuïtat territorial amb els espais protegits del parc natural, sinó totalment alié a elles". 

Una tercera al·legació fa referència al fet que el PORN "no pot separar-se del decret de declaració del parc natural, ja que només modificant la delimitació establida en el citat decret podrien protegir-se nous espais de forma singular i desvinculada de les afeccions al parc". 

En quart lloc, al·lega que "no concorren els valors ambientals que permetrien la protecció prevista". "El sòl d'Intu Mediterrani està fora de qualsevol possible afecció al parc natural i manca d'interés ecològic, tal com han conclòs els nombrosos informes emesos pels òrgans competents tant de l'Administració de la Generalitat i l'Administració General de l'Estat com de l'Ajuntament de Paterna", subratlla.

Tots aquestos informes, segons la promotora, "són favorables a la transformació del sòl, per la qual cosa no hi ha dubte que no s'aprecien valors ambientals que donen suport la protecció singular". També veu "cridaner el fet que la modificació del PORN que afecta el projecte Intu no s'haja avaluat ambientalment".

"Política de planificació econòmica prohibida"

Finalment, al·lega que "el PORN constitueix una política de planificació econòmica prohibida". "Una vegada evidenciat que la finalitat de l'ampliació de l'àrea d'influència a Paterna no és la protecció dels espais naturals protegits resulta clar que la seua fi és adoptar mesures d'ordenació urbanística general que no competeixen a aquesta Conselleria", assegura. 

Per tot això, la promotora considera que "el vertader rerefons és un desig públicament manifestat d'impedir un determinat model comercial per a afavorir la promoció dels xicotets establiments". 

Adverteix que això "resultaria una vulneració flagrant del dret aplicable, perquè suposa una intromissió il·legítima de l'Administració, mitjançant la limitació injustificada, en l'activitat econòmica" i destaca que "aquesta interpretació ja ha sigut acollida pel Tribunal Suprem anticipant un risc cert de declaració de nul·litat del pla per imposar restriccions il·legals a l'activitat de serveis".

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next