L'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària convoca les oposicions del 2018

Un mínim del 7% de les vacants es reserva per a persones amb diversitat funcional amb grau igual o superior al 33%
21 març 2019 11:21h
L'execució d'aquesta oferta d'ocupació pública haurà de desenvolupar-se dins del termini improrrogable de tres anys. Imatge d'arxiu. / EFE

VALÈNCIA. L'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ha convocat l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent a la taxa de reposició del 2018, que ascendeix a huit places de naturalesa laboral. 

La convocatòria, que ha sigut publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), recull l'acord del Consell de Direcció de l'entitat adoptat el passat 13 de març. 

En concret, s'ofereix una plaça per al perfil d'auditor en torn lliure; dues d'administratiu –una de promoció interna i una altra per a persones amb diversitat funcional–; una plaça de mestre de taller en promoció interna; dues de cuidador en torn lliure, i dues de treballador social –una en torn lliure i una altra de promoció interna–. 

Un contingent no inferior al 7% de les vacants es reserva per a persones amb diversitat funcional amb grau igual o superior al 33%, sempre que aquesta siga compatible amb l'acompliment de les funcions pròpies dels llocs de treball, de manera que almenys s'arribe al 2% dels efectius totals de l'entitat. Així mateix, es reserva a promoció interna un percentatge no inferior al 40% del total de les vacants existents en l'entitat. 

El procediment de selecció per a les huit places que es convoquen serà el de concurs oposició, és a dir, constarà d'una fase d'oposició, que serà obligatòria i eliminatòria, i d'una altra fase de concurs, que serà obligatòria. 

De conformitat amb l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'execució d'aquesta oferta d'ocupació pública haurà de desenvolupar-se dins del termini improrrogable de tres anys.

next