Els joves europeus 'perden' anualment 125.000 anys de vida per culpa de les partícules en suspensió

Un estudi analitza les implicacions de set riscs ambientals en les malalties dels menors
24 abril 2019 13:25h
Les partícules en suspensió són les que produeixen la major càrrega de malaltia, ja que es relacionen amb malalties respiratòries, cardiovasculars i neurològiques. / XAVIER PI, ACN

BARCELONA. L'exposició a les partícules en suspensió de menys de 10 micrograms de diàmetre (PM10) i menys de 2,5 micrograms (PM2.5) resta cada any 125.000 anys de vida saludable als xiquets d'Europa. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi publicat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, que evalua la incidència de set factors de risc ambiental en la població infantil de la Unió Europea. Els factors analitzats són el fum del tabac passiu, la humitat, el plom, el formaldehid i la contaminació de l'aire –en concret les partícules PM10, PM2,5 i l'ozó.

Les conclusions mostren que les exposicions ambientals incloses en aquest estudi 'roben' cada any 211.000 anys de vida saludable a la població europea de menys de 18 anys, fet que representa el 2,6% del total. La contaminació de l'aire agrupa el 70% dels anys de vida saludable perduts i el tabac passiu, el 20%.

El primer autor de l'estudi, David Rojas, destaca que, de tots els riscos estudiats, les partícules en suspensió són les que produeixen la major càrrega de malaltia, ja que es relacionen amb malalties respiratòries, cardiovasculars i neurològiques, entre d'altres, i estan associades a més mortalitat infantil.

Dels 28 països inclosos en l'estudi, 22 tenen nivells de PM10 per sobre de les recomanacions de l'OMS i tots mostren nivells d'ozó per sobre dels considerats segurs. El coordinador de l'estudi Mark Nieuwenhuijsen apunta que el treball evidencia la "gran necessitat" d'implementar "polítiques efectives per a reduir l'exposició infantil als factors de risc ambientals d'Europa, sobretot la contaminació de l'aire i el tabac passiu".

next